ေျမာက္ဦးေဒသ ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ယခုနွစ္ကုန္ပိုင္း၌ စစ္တမ္းေကာက္ခံမႈၿပီးစီးမည္

0
163

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္း အေမြအနွစ္ စာရင္းဝင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသ၌ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ထိုသို႔ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ က စတင္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ေကာက္ယူၿပီးစီးပါက ကမာၻ႔ အေမြ အနွစ္စာရင္းဝင္ရန္ UNESCO သို႔ ေရးသားတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမာက္ဦးဆိုတာ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္နဲ႔ လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီလို အေျခ အေနမ်ိဳးမွာ ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ေဒသတစ္ခုအတြက္ ဇုန္ဘယ္လို သတ္မွတ္မတုန္း၊ ေနာက္တစ္ခု က လက္ရွိလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳစုတဲ့ အေန အထားပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ေျမာက္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အဦမ်ား မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္း ဝင္ရန္ အတြက္ ဇုန္တစ္ခု သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမာက္ဦးမွာ ေစတီပုထိုးေတြကို စာရင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူရင္းနဲ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေနပံုျဖစ္တဲ့ ကုန္းေတြ လြင္ျပင္ေတြ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ ပင္လယ္ဒီေရေရာက္ရွိတဲ့အေျခအေနေတြ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာမယ္။ ဒါမွ ေျမာက္ဦးဟာ သဘာဝအခင္းအက်င္းအေပၚ ဘယ္လို အားသာခ်က္ေတြရွိမယ္ဆိုတာ သိလာနိုင္မယ္”ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း ၊ ဗိႆနိုး နွင့္ သေရေခတၱရာ တို႔မွာ ကမ႓ာ့အေမြအနွစ္ဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ပုဂံေဒသကို ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္း အေမြအနွစ္ စာရင္းဝင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသ၌ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ထိုသို႔ အေမြအနွစ္စာရင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ က စတင္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ေကာက္ယူၿပီးစီးပါက ကမာၻ႔ အေမြ အနွစ္စာရင္းဝင္ရန္ UNESCO သို႔ ေရးသားတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမာက္ဦးဆိုတာ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္နဲ႔ လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီလို အေျခ အေနမ်ိဳးမွာ ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ေဒသတစ္ခုအတြက္ ဇုန္ဘယ္လို သတ္မွတ္မတုန္း၊ ေနာက္တစ္ခု က လက္ရွိလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳစုတဲ့ အေန အထားပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ေျမာက္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အဦမ်ား မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္း ဝင္ရန္ အတြက္ ဇုန္တစ္ခု သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမာက္ဦးမွာ ေစတီပုထိုးေတြကို စာရင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူရင္းနဲ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေနပံုျဖစ္တဲ့ ကုန္းေတြ လြင္ျပင္ေတြ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ ပင္လယ္ဒီေရေရာက္ရွိတဲ့အေျခအေနေတြ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာမယ္။ ဒါမွ ေျမာက္ဦးဟာ သဘာဝအခင္းအက်င္းအေပၚ ဘယ္လို အားသာခ်က္ေတြရွိမယ္ဆိုတာ သိလာနိုင္မယ္”ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း ၊ ဗိႆနိုး နွင့္ သေရေခတၱရာ တို႔မွာ ကမ႓ာ့အေမြအနွစ္ဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ပုဂံေဒသကို ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply