ၾကားျဖတ္တားဆီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴလက္နက္သစ္မ်ားရွိေနၿပီဟု ႐ုရွားသမၼတပူတင္ ၾကြားဝါေျပာဆုိ

0
181

ေမာ္စကို မတ္ ၂

႐ုရွား၌ ၾကားျဖတ္တားဆီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ သစ္မ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က မတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စတုတၳေျမာက္သမၼတသက္တမ္းအတြက္ အဓိကမူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိရင္း ပူတင္က အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔မဆိုေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ခ႐ုဇ္ဒံုးက်ည္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က ၾကြားဝါေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေျခအေနသစ္ကိုနားလည္ၿပီး ယခုေျပာဆုိမႈကို ၾကြားဝါမႈအျဖစ္ မမွတ္ယူသင့္ေၾကာင္း ပူတင္က သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပူတင္သည္ ေထာက္လွမ္းလို႔မရႏိုင္သည့္ ႏ်ဴလက္နက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈစနစ္ႏွစ္ခုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုသံုးကာ အင္အားျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ေပၚသို႔ ဒံုးက်ည္မ်ားက်ဆင္းေနပံုကို ဗီဒီယုိတစ္ခုကိုလည္း ပူတင္က ဖြင့္ျပခဲ့သည္။

အနိမ့္ပ်ံၿပီး ေရဒါျဖင့္ ဖမ္းယူရန္ ခက္ခဲကာ မည္သည့္အကြာအေဝး ကိုမဆိုေရာက္ရွိႏုိင္၍ ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈကိုေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည့္ ခ႐ုဇ္ဒံုးက်ည္တစ္စင္းလည္းရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာမွပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ တစ္စင္းလည္းပါဝင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏ်ဴလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနပံု ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ရၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တာဝန္ယူတတ္သည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏လုပ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

႐ုရွား၌ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ ပူတင္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတပူတင္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ အနည္းငယ္ကုိသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေျပာျခင္းမရွိေသးေခ်။

မတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပူတင္သည္ လုပ္သားျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားအေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ႐ုရွား၌ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားႏို္င္ငံသားမ်ား သက္တမ္းရွည္သည္ကုိ လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၄၂ သန္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမဲြေတခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ဆင္းရဲသူဦးေရသည္ သန္း ၂၀ ရွိကာ ယင္းဦးေရကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေမာ္စကို မတ္ ၂

႐ုရွား၌ ၾကားျဖတ္တားဆီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ သစ္မ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္က မတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စတုတၳေျမာက္သမၼတသက္တမ္းအတြက္ အဓိကမူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိရင္း ပူတင္က အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔မဆိုေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ခ႐ုဇ္ဒံုးက်ည္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က ၾကြားဝါေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေျခအေနသစ္ကိုနားလည္ၿပီး ယခုေျပာဆုိမႈကို ၾကြားဝါမႈအျဖစ္ မမွတ္ယူသင့္ေၾကာင္း ပူတင္က သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပူတင္သည္ ေထာက္လွမ္းလို႔မရႏိုင္သည့္ ႏ်ဴလက္နက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈစနစ္ႏွစ္ခုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုသံုးကာ အင္အားျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ေပၚသို႔ ဒံုးက်ည္မ်ားက်ဆင္းေနပံုကို ဗီဒီယုိတစ္ခုကိုလည္း ပူတင္က ဖြင့္ျပခဲ့သည္။

အနိမ့္ပ်ံၿပီး ေရဒါျဖင့္ ဖမ္းယူရန္ ခက္ခဲကာ မည္သည့္အကြာအေဝး ကိုမဆိုေရာက္ရွိႏုိင္၍ ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈကိုေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည့္ ခ႐ုဇ္ဒံုးက်ည္တစ္စင္းလည္းရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာမွပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ တစ္စင္းလည္းပါဝင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏ်ဴလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနပံု ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ရၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တာဝန္ယူတတ္သည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏လုပ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

႐ုရွား၌ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ ပူတင္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတပူတင္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ အနည္းငယ္ကုိသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေျပာျခင္းမရွိေသးေခ်။

မတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပူတင္သည္ လုပ္သားျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားအေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ႐ုရွား၌ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားႏို္င္ငံသားမ်ား သက္တမ္းရွည္သည္ကုိ လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၄၂ သန္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမဲြေတခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ဆင္းရဲသူဦးေရသည္ သန္း ၂၀ ရွိကာ ယင္းဦးေရကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply