ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ ႏွင္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၅၅ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္

0
159

ပါရီ မတ္ ၂

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ မတ္ ၁ ရက္မွစၿပီး ႏွင္းထူထပ္စြာက်ဆင္းၿပီး ႏွင္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေတာင္ပိုင္း ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား အထိ အေအးလႈိင္း႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ ယခုလလို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႏွင္းမုန္တိုင္းတို္က္ခတ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုတိုက္ခတ္ မႈသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းမေပၚတြင္ ေသာင္တင္ခဲ့ကာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့ရသည္။

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ ႏွင္းမုန္တုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၅၅ ဦးေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ပိုလန္တြင္ ေနာက္ထပ္သံုးဦးေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ သည္ ၂၁ ဦးအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ အိမ္ေျခရာမဲ့ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆလိုဗားကီးယားတြင္ အေအးလႈိင္း႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ခ်က္ကုိစလိုဗားကီးယား၌ လူေျခာက္ဦး၊ လစ္သူေယးနီးယား၌ ငါးဦး၊ ျပင္သစ္၌ ေလးဦး၊ စပိန္၌ သံုးဦး၊ အီတလီ၊ ဆားဘီးယား၊ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ ဆလိုေဗးနီးယားတို႔၌ ႏွစ္ဦးစီေသဆံုးခဲ့ကာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္တို႔၌ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ အေအးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိ္င္ေျခရွိေနေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားဘက္မွ တုိက္ခတ္လာေသာ အေအးလႈိင္းကုိ ၿဗိတိန္၌ အေရွ႕က သားရဲႀကီး၊ နယ္သာလန္၌ ဆုိင္ေဘးရီးယားဝက္ဝံႏွင့္ ဆြီဒင္၌ ႏွင္းအေျမႇာက္ဆံစသည္ျဖင့္ ေခၚဆုိခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ရွိ ကုန္းျမင့္ေဒသ မ်ား၌ အပူခ်ိန္သည္ အႏုတ္ ၄၀ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္အထိရွိခဲ့သည္။

အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း၌ ႏွင္းထူထပ္စြာက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ရထားခရီးစဥ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ ပါရီ၌ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်းသည္ အိမ္ေျခရာမဲ့ ၃၀၀၀ ခန္႔အတြက္ အေရးေပၚခိုလႈံေရး စခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ပါရီ မတ္ ၂

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ မတ္ ၁ ရက္မွစၿပီး ႏွင္းထူထပ္စြာက်ဆင္းၿပီး ႏွင္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေတာင္ပိုင္း ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား အထိ အေအးလႈိင္း႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ ယခုလလို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႏွင္းမုန္တိုင္းတို္က္ခတ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုတိုက္ခတ္ မႈသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းမေပၚတြင္ ေသာင္တင္ခဲ့ကာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့ရသည္။

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌ ႏွင္းမုန္တုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၅၅ ဦးေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ပိုလန္တြင္ ေနာက္ထပ္သံုးဦးေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ သည္ ၂၁ ဦးအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ အိမ္ေျခရာမဲ့ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆလိုဗားကီးယားတြင္ အေအးလႈိင္း႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ခ်က္ကုိစလိုဗားကီးယား၌ လူေျခာက္ဦး၊ လစ္သူေယးနီးယား၌ ငါးဦး၊ ျပင္သစ္၌ ေလးဦး၊ စပိန္၌ သံုးဦး၊ အီတလီ၊ ဆားဘီးယား၊ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ ဆလိုေဗးနီးယားတို႔၌ ႏွစ္ဦးစီေသဆံုးခဲ့ကာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္တို႔၌ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ အေအးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိ္င္ေျခရွိေနေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားဘက္မွ တုိက္ခတ္လာေသာ အေအးလႈိင္းကုိ ၿဗိတိန္၌ အေရွ႕က သားရဲႀကီး၊ နယ္သာလန္၌ ဆုိင္ေဘးရီးယားဝက္ဝံႏွင့္ ဆြီဒင္၌ ႏွင္းအေျမႇာက္ဆံစသည္ျဖင့္ ေခၚဆုိခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ရွိ ကုန္းျမင့္ေဒသ မ်ား၌ အပူခ်ိန္သည္ အႏုတ္ ၄၀ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္အထိရွိခဲ့သည္။

အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း၌ ႏွင္းထူထပ္စြာက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ရထားခရီးစဥ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ ပါရီ၌ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်းသည္ အိမ္ေျခရာမဲ့ ၃၀၀၀ ခန္႔အတြက္ အေရးေပၚခိုလႈံေရး စခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply