အတိတ္က ငလ်င္မ်ား ေလ့လာမႈ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္

0
166

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အတိတ္က ငလ်င္မ်ားေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီက သိရသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၌ အတိတ္ကငလ်င္မ်ားေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း (၃) ခုေျမာက္ေလ့လာမႈျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ယင္းေဒသတြင္ ငလ်င္လႈပ္
ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လက္စ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား တစ္စီးပ်က္စီးခဲ့သည္။

“အတိတ္ကငလ်င္ေလ့လာတာက အရင္က ငလ်င္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာေတြေလ့လာမွာပါ ။ ဒီလိုေလ့လာလို႔ ဘယ္ႏွစ္ခႏွစ္ေတြမွာ ဘယ္ႏွစ္ ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုတာေတြသိရင္ ငလ်င္ထပ္မံလႈပ္ႏိုင္ေခ်ကို ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္တယ္´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီက ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာမႈတြင္ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ေျမသားတူးေဖာ္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရခါးအင္းအနီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး အတိတ္က လႈပ္
ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ား ေလ့လာျခင္းကို စတင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္း အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အတိတ္က ငလ်င္မ်ားေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီက သိရသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၌ အတိတ္ကငလ်င္မ်ားေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း (၃) ခုေျမာက္ေလ့လာမႈျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ယင္းေဒသတြင္ ငလ်င္လႈပ္
ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လက္စ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား တစ္စီးပ်က္စီးခဲ့သည္။

“အတိတ္ကငလ်င္ေလ့လာတာက အရင္က ငလ်င္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာေတြေလ့လာမွာပါ ။ ဒီလိုေလ့လာလို႔ ဘယ္ႏွစ္ခႏွစ္ေတြမွာ ဘယ္ႏွစ္ ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုတာေတြသိရင္ ငလ်င္ထပ္မံလႈပ္ႏိုင္ေခ်ကို ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္တယ္´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီက ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာမႈတြင္ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ေျမသားတူးေဖာ္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရခါးအင္းအနီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး အတိတ္က လႈပ္
ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ား ေလ့လာျခင္းကို စတင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္း အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply