ဘာကီနာဖာဆိုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပင္သစ္သံ႐ုံးႏွင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရ

0
170

အိုဂါဒုိဂို မတ္ ၃

ဘာကီနာဖာဆိုႏုိင္ငံ၌ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ုံးႏွင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

စစ္ဌာနခ်ဳပ္အား အေသခံကားဗံုးခဲြၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း လုံၿခံဳေရးအရာရွိရွစ္ဦးႏွင့္ တိုက္ခိုက္သူရွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အရပ္သား မ်ားအပါအဝင္ လူ ၈၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ယာန္းယြက္စ္လူဒရီယံကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားမည္သူျဖစ္သည္ကို မသိရွိႏုိင္ေသးေခ်။ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး အစည္း အေဝးကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘာကီနာဖာဆိုလံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးကလီးမင့္ဆာဝါဒိုဂိုကေျပာဆိုခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေဝးကို အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘာကီနာဖာဆုိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စင္းေပၚမွ ဆင္းလားၿပီး သံ႐ုံးဘက္သုိ႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္သူမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကုိလည္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း အိုဂါဒုိဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အာမန္ဘီယုိးအင္းေဒက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေအေက ၄၇ ေသနတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား လြယ္ထား သူမ်ားသည္ သံ႐ုံးအေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္သစ္ႏုိင္ငံသားမ်ားေသဆံုးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း လူဒရီယန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ဘာကီနာဖာဆို၏စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုသာမက ဘာကီနာဖာဆို၏ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ကိုပါတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အိုဂါဒိုဂို၌ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ခိုက္မႈႀကီး သံုးခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ခုမွာ ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ အိုဂါဒုိဂိုရွိ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္ ဟိုတယ္တစ္ခုတို႔ကုိ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း အစၥလာမ္မက္ဂရက္ရွိ အယ္လ္ခိုင္ဒါအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

အိုဂါဒုိဂို မတ္ ၃

ဘာကီနာဖာဆိုႏုိင္ငံ၌ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ုံးႏွင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

စစ္ဌာနခ်ဳပ္အား အေသခံကားဗံုးခဲြၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း လုံၿခံဳေရးအရာရွိရွစ္ဦးႏွင့္ တိုက္ခိုက္သူရွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အရပ္သား မ်ားအပါအဝင္ လူ ၈၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ယာန္းယြက္စ္လူဒရီယံကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားမည္သူျဖစ္သည္ကို မသိရွိႏုိင္ေသးေခ်။ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး အစည္း အေဝးကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘာကီနာဖာဆိုလံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးကလီးမင့္ဆာဝါဒိုဂိုကေျပာဆိုခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေဝးကို အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘာကီနာဖာဆုိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စင္းေပၚမွ ဆင္းလားၿပီး သံ႐ုံးဘက္သုိ႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္သူမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကုိလည္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း အိုဂါဒုိဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အာမန္ဘီယုိးအင္းေဒက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေအေက ၄၇ ေသနတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား လြယ္ထား သူမ်ားသည္ သံ႐ုံးအေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္သစ္ႏုိင္ငံသားမ်ားေသဆံုးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း လူဒရီယန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ဘာကီနာဖာဆို၏စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုသာမက ဘာကီနာဖာဆို၏ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ကိုပါတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အိုဂါဒိုဂို၌ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ခိုက္မႈႀကီး သံုးခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ခုမွာ ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ အိုဂါဒုိဂိုရွိ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္ ဟိုတယ္တစ္ခုတို႔ကုိ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း အစၥလာမ္မက္ဂရက္ရွိ အယ္လ္ခိုင္ဒါအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply