လန္ဒန္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဆရာတစ္ဦး စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့

0
153

လန္ဒန္ မတ္ ၃

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ အုိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ကုိ ေထာက္ခံ သည့္ ဆရာတစ္ဦးသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား လန္ဒန္တစ္ဝန္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ဂ်ီဟတ္စစ္သည္မ်ားအျဖစ္ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕ျပရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အူမာဟက္သည္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြဆိုင္ရာ အျခားဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ ျပသ ခဲ့ၿပီးေနာက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ေနဟန္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္ေစ ခဲ့သည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တစ္ဝန္း၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရာ တြင္ ကေလးမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္ ၎ကစီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရွိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဒင္းေဟဒင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အူမာဟက္သည္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ဒင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အူမာဟက္သည္ ဘဲြ႕ဒီဂရီမ်ားရရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း လန္ဒန္အေရွ႕ပိုင္း ရစ္ပယ္လမ္းဗလီႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ သုတအလင္းအိမ္ အစၥလာမ္ စာသင္ေက်ာင္း၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံထားရကာ ကေလးငယ္ ၁၁၀ ဦးတုိ႔အား စစ္ေသြးၾကြျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားအနက္ ၃၅ ဦးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အစဲြခၽြတ္ေရးသင္တန္းကိုတက္ေရာက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေျခာက္ဦးမွာမူ ဟက္ကုိ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈ၌ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ဟက္သည္ ဘစ္ဘင္နာရီစင္ႀကီး၊ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး၏အေစာင့္တပ္မွ စစ္သားမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာဌာနမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟက္သည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အစြန္းေရာက္ အယူ ႐ိုက္သြင္း ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္မတ္တြင္ လန္ဒန္ရွိ ဝက္စ္မင္စတာ တံတား ေပၚ ၌ လူအုပ္ထဲသို႔ ကားျဖင့္ ဝင္တိုးခဲ့သည့္ ခါလစ္မာဆြတ္ကို အားက်ၿပီး ဟက္သည္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ မာဆြတ္၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားေလးဦးႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးတုိ႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗလီ၌ စာသင္ၾကားေနသည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အဘူတာ ဟာမာမြန္းႏွင့္ ဟက္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေသနတ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္လည္း စီစဥ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဟက္သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား မိဘမ်ားကို ျပန္မေျပာရန္ အေၾကာက္စိတ္သြင္းေပးခဲ့ၿပီး ျပန္ေျပာခဲ့ပါက ဗီဒီယိုမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရ သည့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားကဲ့သို႔ ကံၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ဟက္အား လန္ဒန္ရွိ အိုးဘုိင္ေလတရား႐ုံး၌ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းအပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

လန္ဒန္ မတ္ ၃

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ အုိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ကုိ ေထာက္ခံ သည့္ ဆရာတစ္ဦးသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား လန္ဒန္တစ္ဝန္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ဂ်ီဟတ္စစ္သည္မ်ားအျဖစ္ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕ျပရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အူမာဟက္သည္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြဆိုင္ရာ အျခားဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ ျပသ ခဲ့ၿပီးေနာက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ေနဟန္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္ေစ ခဲ့သည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တစ္ဝန္း၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရာ တြင္ ကေလးမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္ ၎ကစီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရွိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဒင္းေဟဒင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အူမာဟက္သည္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ဒင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အူမာဟက္သည္ ဘဲြ႕ဒီဂရီမ်ားရရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း လန္ဒန္အေရွ႕ပိုင္း ရစ္ပယ္လမ္းဗလီႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ သုတအလင္းအိမ္ အစၥလာမ္ စာသင္ေက်ာင္း၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံထားရကာ ကေလးငယ္ ၁၁၀ ဦးတုိ႔အား စစ္ေသြးၾကြျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားအနက္ ၃၅ ဦးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အစဲြခၽြတ္ေရးသင္တန္းကိုတက္ေရာက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေျခာက္ဦးမွာမူ ဟက္ကုိ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈ၌ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ဟက္သည္ ဘစ္ဘင္နာရီစင္ႀကီး၊ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး၏အေစာင့္တပ္မွ စစ္သားမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာဌာနမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟက္သည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အစြန္းေရာက္ အယူ ႐ိုက္သြင္း ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္မတ္တြင္ လန္ဒန္ရွိ ဝက္စ္မင္စတာ တံတား ေပၚ ၌ လူအုပ္ထဲသို႔ ကားျဖင့္ ဝင္တိုးခဲ့သည့္ ခါလစ္မာဆြတ္ကို အားက်ၿပီး ဟက္သည္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ မာဆြတ္၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားေလးဦးႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးတုိ႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗလီ၌ စာသင္ၾကားေနသည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အဘူတာ ဟာမာမြန္းႏွင့္ ဟက္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေသနတ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္လည္း စီစဥ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဟက္သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား မိဘမ်ားကို ျပန္မေျပာရန္ အေၾကာက္စိတ္သြင္းေပးခဲ့ၿပီး ျပန္ေျပာခဲ့ပါက ဗီဒီယိုမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရ သည့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားကဲ့သို႔ ကံၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ဟက္အား လန္ဒန္ရွိ အိုးဘုိင္ေလတရား႐ုံး၌ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းအပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

Leave a Reply