တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ လံုျခံဳေရးအင္အား ၃၀၀၀ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

0
152

မႏၱေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ စာစစ္ဌာနတိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လံုၿခံဳေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီးမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

“စာစစ္ဌာနေတြမွာ လံုၿခံဳေရးယူဖို႔အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္တာကေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ နဲ႔ ေထြအုပ္က ဝန္ထမ္းေတြက တာဝန္ယူတာပါ ။ ပညာေရးက ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔တို႔ ၾကက္ေျခနီတို႔လည္း ပါမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရာတြင္ အပိုင္း (၇) ပိုင္း ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စာစစ္ဌာနလံုၿခံဳေရး၊ ေမးခြန္းလႊာမ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္လံုၿခံဳေရး၊ ေမးခြန္းထားရာေနရာမ်ားလံုၿခံဳေရး၊ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေတာက္ေစေရး စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန ႏွင့္ ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနအပါအဝင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၉၂ ခုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ စာစစ္ဌာနတိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လံုၿခံဳေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီးမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

“စာစစ္ဌာနေတြမွာ လံုၿခံဳေရးယူဖို႔အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္တာကေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ နဲ႔ ေထြအုပ္က ဝန္ထမ္းေတြက တာဝန္ယူတာပါ ။ ပညာေရးက ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔တို႔ ၾကက္ေျခနီတို႔လည္း ပါမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ(ပထမတန္း) ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရာတြင္ အပိုင္း (၇) ပိုင္း ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စာစစ္ဌာနလံုၿခံဳေရး၊ ေမးခြန္းလႊာမ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္လံုၿခံဳေရး၊ ေမးခြန္းထားရာေနရာမ်ားလံုၿခံဳေရး၊ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေတာက္ေစေရး စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန ႏွင့္ ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနအပါအဝင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၉၂ ခုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး 

Leave a Reply