ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို(၆) လသာ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳမည္

0
145

မႏၲေလး၊ မတ္ (၄)၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အဝင္ ဂိတ္မ်ားကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၆) လဘတ္ဂ်က္ကာလသာ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ (၆) လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳၿပီးပါက ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဂိတ္ေတြမွာ ကတ္ေတြနဲ႔ ေကာက္ဖို႔ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ဝယ္ထားတယ္။ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ရာ ျပင္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး တို႔ ညိွ ႏႈိင္းထားတာေတြရွိတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ေတြမွာ ပိုက္ဆံပိုေကာက္လို႔ ခဏခဏတိုင္ခံေနတာေတြရွိတယ္ ။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဂိတ္ေတြကို ဒီေျခာက္လအတြင္း အဆင့္ျမွင့္သြားမွာျဖစ္တယ္´´ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္ႀကီး(၄) ဂိတ္ ႏွင့္ဂိတ္ေသး (၂) ဂိတ္ စုစုေပါင္း (၆) ဂိတ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းတြင္ ဂိတ္တစ္ဂိတ္တိုးခ်ဲ႕သြားရန္လည္းရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ က်န္သည့္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဘီးခြန္ေကာက္စနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳထားၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ဆိုပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ (၄)၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အဝင္ ဂိတ္မ်ားကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၆) လဘတ္ဂ်က္ကာလသာ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ (၆) လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳၿပီးပါက ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဂိတ္ေတြမွာ ကတ္ေတြနဲ႔ ေကာက္ဖို႔ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ဝယ္ထားတယ္။ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ရာ ျပင္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး တို႔ ညိွ ႏႈိင္းထားတာေတြရွိတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ေတြမွာ ပိုက္ဆံပိုေကာက္လို႔ ခဏခဏတိုင္ခံေနတာေတြရွိတယ္ ။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဂိတ္ေတြကို ဒီေျခာက္လအတြင္း အဆင့္ျမွင့္သြားမွာျဖစ္တယ္´´ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္ႀကီး(၄) ဂိတ္ ႏွင့္ဂိတ္ေသး (၂) ဂိတ္ စုစုေပါင္း (၆) ဂိတ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းတြင္ ဂိတ္တစ္ဂိတ္တိုးခ်ဲ႕သြားရန္လည္းရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ က်န္သည့္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဘီးခြန္ေကာက္စနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳထားၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ဆိုပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply