မိုးကုတ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားသြားေရာက္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပထား

0
173

မႏၲေလး၊ မတ္ ၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ကမ႓ာေက်ာ္ ရတနာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပတၱျမားထြက္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္နယ္ေျမျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳလို႔မရဘူး ။ မိုးကုတ္ကို ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳဖို႔ကို သမၼတရံုး အဆင့္ေရာက္ေနၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန ခြင့္ျပဳသင့္လားဆိုၿပီး ေမးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္ ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပတယ္ ။ ခုက သမၼတရံုးကိုေရာက္ေနၿပီ။ ခုထိေတာ့ ဘာညႊန္ၾကားခ်က္မွ မထြက္ေသးဘူး ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သစ္ေတာ ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားေအဂ်င္စီတစ္ခု ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္သည္ ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထပ္ကတည္းက မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္ကာ တစ္နွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဆယ္ေယာက္ေက်ာ္သာလာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ကမ႓ာေက်ာ္ ရတနာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပတၱျမားထြက္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္နယ္ေျမျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳလို႔မရဘူး ။ မိုးကုတ္ကို ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳဖို႔ကို သမၼတရံုး အဆင့္ေရာက္ေနၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန ခြင့္ျပဳသင့္လားဆိုၿပီး ေမးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္ ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပတယ္ ။ ခုက သမၼတရံုးကိုေရာက္ေနၿပီ။ ခုထိေတာ့ ဘာညႊန္ၾကားခ်က္မွ မထြက္ေသးဘူး ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သစ္ေတာ ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားေအဂ်င္စီတစ္ခု ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္သည္ ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထပ္ကတည္းက မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္ကာ တစ္နွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဆယ္ေယာက္ေက်ာ္သာလာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply