ေရေႏြးေငြ႔ရထားျဖင့္ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္ အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္

0
201

ရန္ကုန္၊မတ္လ ၅၊၂၀၁၈

ေရေႏြးေငြ႔ရထားျဖင့္ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္အသစ္ ၉ ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Pleasant Myanmar Travel & Tours ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္အသစ္ ၉ ခုကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီးလက္ရွိတြင္လမ္းေၾကာင္းသစ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေနေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္ ကေျပာသည္။

“ အဓိကေလ့လာမွာက သူတို႔က အေပ်ာ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ဖို႔က အဓိကပါ။ဘုရားေတြကို အဓိကထားျပီး ေရေႏြးေငြ႔ရထား ထြက္လာတဲ့ ပံုေတြ၊သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ေနာက္ခံထားျပီး ထြက္လာတဲ့ပံုေတြ၊ ေက်ာက္တင္ /ေက်ာက္ခ် ပံုေတြနဲ႔ေက်ာက္ေတြကို ရထားနဲ႔သယ္တဲ့ ေက်ာက္ရထား ေတြပါမယ္။ ရထားေတြကို အရင္ေခတ္ကအတိုင္း တူေအာင္ သံုးမွာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဂ်ာမနီ၊အဂၤလန္၊ဆြစ္ဇာလန္၊နယ္သာလန္ စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀ အထက္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းေရးေႏြးေငြ႔ရထားကို လူလတ္တန္းစားမ်ား၊အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ စက္ေခါင္းကိုအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသည့္သူမ်ားက အမ်ားဆံုးေလ့လာၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္သစ္တြင္ ျပြန္တန္ဆာ- မေဒါက္က္ ခရီးစဥ္၊ ပ်ဥ္းမနား – ေတာင္ငူ/ ေတာင္ငူ – ျပြန္တန္ဆာ ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – မုပၸလင္/ မုပၸလင္ – ပဲခူး ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – အဖ်ား / အဖ်ား – ပဲခူး ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – ေညာင္ခါးရွည္ ခရီးစဥ္ စသည့္ခရီးစဥ္သစ္မ်ားကို လူစီးရထား၊ ေက်ာက္တင္ရထား၊ ကုန္တင္ရထားတို႔အားအသံုးျပဳ၍ ေရေႏြးေငြ႔စက္ေခါင္းျဖင့္ ေျပးဆြဲေပး မည္ျဖစ္သည္။

“အခုလိုက္ေလ့လာမွာက ဂ်ာမနီ နဲ႔ အဂၤလန္နိုင္ငံက ပိုမ်ားတယ္ ။ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ ေရေႏြးေငြ႔စက္ေခါင္းက ၂၀၀၆ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလိုရထားေခါင္းေတြ ရွိေသးတယ္ဆိုတာက္ို သူတို႔ဆီမွာ YouTube တင္တယ္။ စာအုပ္ ထုတ္တယ္။”ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပးဆဲြရာ၌ ရထားတဲြမ်ားကို ယခင္ေခတ္နည္းတူ အသံုးျပဳ သြား မည္ ျဖစ္ျပီး လူစီးတဲြတြင္ ၅ တဲြမွ ၇ တဲြထိ ပါ၀င္၍ ကုန္ရထားတြင္ ၆ တဲြ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ေက်ာက္ရထားတြင္ ၁၀ တဲြမွ ၁၆ တဲြထိ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ေျပးဆဲြရန္အတြက္ မိမိသြားေရာက္မည့္ေနရာ၊ ရထားတဲြ အေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေပၚမူတည္၍ ခရီးစဥ္တစ္ခုလၽွင္ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၂၀၀မွ ၂၃၀အထိ ေပးေဆာင္ရျပီး ခရီးစဥ္တစ္ခုလၽွင္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ခန္႔ ေကာက္ခံေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊မတ္လ ၅၊၂၀၁၈

ေရေႏြးေငြ႔ရထားျဖင့္ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္အသစ္ ၉ ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Pleasant Myanmar Travel & Tours ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္အသစ္ ၉ ခုကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီးလက္ရွိတြင္လမ္းေၾကာင္းသစ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေနေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္ ကေျပာသည္။

“ အဓိကေလ့လာမွာက သူတို႔က အေပ်ာ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ဖို႔က အဓိကပါ။ဘုရားေတြကို အဓိကထားျပီး ေရေႏြးေငြ႔ရထား ထြက္လာတဲ့ ပံုေတြ၊သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ေနာက္ခံထားျပီး ထြက္လာတဲ့ပံုေတြ၊ ေက်ာက္တင္ /ေက်ာက္ခ် ပံုေတြနဲ႔ေက်ာက္ေတြကို ရထားနဲ႔သယ္တဲ့ ေက်ာက္ရထား ေတြပါမယ္။ ရထားေတြကို အရင္ေခတ္ကအတိုင္း တူေအာင္ သံုးမွာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဂ်ာမနီ၊အဂၤလန္၊ဆြစ္ဇာလန္၊နယ္သာလန္ စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀ အထက္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းေရးေႏြးေငြ႔ရထားကို လူလတ္တန္းစားမ်ား၊အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ စက္ေခါင္းကိုအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသည့္သူမ်ားက အမ်ားဆံုးေလ့လာၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္သစ္တြင္ ျပြန္တန္ဆာ- မေဒါက္က္ ခရီးစဥ္၊ ပ်ဥ္းမနား – ေတာင္ငူ/ ေတာင္ငူ – ျပြန္တန္ဆာ ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – မုပၸလင္/ မုပၸလင္ – ပဲခူး ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – အဖ်ား / အဖ်ား – ပဲခူး ခရီးစဥ္၊ ပဲခူး – ေညာင္ခါးရွည္ ခရီးစဥ္ စသည့္ခရီးစဥ္သစ္မ်ားကို လူစီးရထား၊ ေက်ာက္တင္ရထား၊ ကုန္တင္ရထားတို႔အားအသံုးျပဳ၍ ေရေႏြးေငြ႔စက္ေခါင္းျဖင့္ ေျပးဆြဲေပး မည္ျဖစ္သည္။

“အခုလိုက္ေလ့လာမွာက ဂ်ာမနီ နဲ႔ အဂၤလန္နိုင္ငံက ပိုမ်ားတယ္ ။ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ ေရေႏြးေငြ႔စက္ေခါင္းက ၂၀၀၆ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလိုရထားေခါင္းေတြ ရွိေသးတယ္ဆိုတာက္ို သူတို႔ဆီမွာ YouTube တင္တယ္။ စာအုပ္ ထုတ္တယ္။”ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပးဆဲြရာ၌ ရထားတဲြမ်ားကို ယခင္ေခတ္နည္းတူ အသံုးျပဳ သြား မည္ ျဖစ္ျပီး လူစီးတဲြတြင္ ၅ တဲြမွ ၇ တဲြထိ ပါ၀င္၍ ကုန္ရထားတြင္ ၆ တဲြ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ေက်ာက္ရထားတြင္ ၁၀ တဲြမွ ၁၆ တဲြထိ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ေျပးဆဲြရန္အတြက္ မိမိသြားေရာက္မည့္ေနရာ၊ ရထားတဲြ အေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေပၚမူတည္၍ ခရီးစဥ္တစ္ခုလၽွင္ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း ၂၀၀မွ ၂၃၀အထိ ေပးေဆာင္ရျပီး ခရီးစဥ္တစ္ခုလၽွင္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ခန္႔ ေကာက္ခံေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

Leave a Reply