ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးတြင္ေလျဖတ္ေရာဂါအတြက္ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးထိုးကာကုသေပးခဲ့သည့္လူနာဦးေရ ၇၀ေက်ာ္ရွိၿပီဟုဆို

0
159

ရန္ကုန္၊မတ္၅၊၂၀၁၈

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္သြားသည့္ လူနာမ်ား အတြက္ ၃နာရီအခ်ိန္အေတာအတြင္းရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးသို႔ေရာက္ရွိပါက ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးေပး၍ကုသခဲ့သည့္လူနာမ်ားမွာ ေဆးစတင္ထိုးေပးခဲ့ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လူနာအေရအတြက္၇၀ေက်ာ္ ပမာဏအထိရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီးဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာကုသေရးဌာနမွသိရသည္။

“ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆး စေပးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ဒီဇင္ဘာကေန စၿပီး အခု၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလအထိ စာရင္းအရ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ၿပီး ေဆးထိုး လို႔ရႏိုင္တယ္လို႔စစ္ေဆးခ်က္ရတဲ႔လူနာ ၇၄ဦးကို ကုသမွုေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးက အမ်ားအားျဖင့္ေလျဖတ္တဲ့ လူနာတိုင္းကို ေပးလို႔ မရတဲ့အတြက္ ဒီေဆးကို အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ကို လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆး အမွတ္ေပးတဲ့ အဆင့္ေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ထိုးလို႔ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လူနာရဲ႕မိသားစုကသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ ေဆးကို ထိုးေပးလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္တဲ့လူနာေတြကိုေဆးေပးလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။အသက္၈၀ေက်ာ္တဲ့ေလျဖတ္လူနာေတြကိုေဆးေပးလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရွိတဲ့ သူကိုပဲေပးလို႔ရပါတယ္။”ဟု
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာကုသဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစမ္းဦးကေျပာသည္။

ေလျဖတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ဦးေႏွာက္ေသြးခဲ၍ျဖစ္ပြားရသည့္ေရာဂါအတြက္ေစာလ်ွင္စြာသိရွိၿပီးေဆးရုံသို႔အျမန္ေရာက္ပါကေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးထိုးေပးကာကုသျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရာယင္းထိုးေဆးရရွိ
သည့္လူနာအမ်ားစုမွာ မူလအေျခအေနထက္ေကာင္းမြန္လာၾကေၾကာင္း သိရၿပီး ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆး၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ဦးေႏွာက္အတြင္း ခဲေနေသာေသြးမ်ားအားျပန္လည္ေပ်ာ္လာေစျခင္းအားျဖင့္ေ၀ဒနာရွင္အားသက္သာေစရန္ျပဳလုပ္ရသည့္ အတြက္ဦးေႏွာက္အတြင္း
အနည္းငယ္ေသြးယိုမႈမ်ားရွိႏိုင္ရာ အဆိုပါေဆးကို လူနာအား ေပးသင့္ မသင့္ကိုစစ္ေဆးအမွတ္ေပးသည့္စနစ္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၅၊၂၀၁၈

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္သြားသည့္ လူနာမ်ား အတြက္ ၃နာရီအခ်ိန္အေတာအတြင္းရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးသို႔ေရာက္ရွိပါက ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးေပး၍ကုသခဲ့သည့္လူနာမ်ားမွာ ေဆးစတင္ထိုးေပးခဲ့ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လူနာအေရအတြက္၇၀ေက်ာ္ ပမာဏအထိရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီးဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာကုသေရးဌာနမွသိရသည္။

“ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆး စေပးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ဒီဇင္ဘာကေန စၿပီး အခု၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလအထိ စာရင္းအရ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ၿပီး ေဆးထိုး လို႔ရႏိုင္တယ္လို႔စစ္ေဆးခ်က္ရတဲ႔လူနာ ၇၄ဦးကို ကုသမွုေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးက အမ်ားအားျဖင့္ေလျဖတ္တဲ့ လူနာတိုင္းကို ေပးလို႔ မရတဲ့အတြက္ ဒီေဆးကို အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ကို လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆး အမွတ္ေပးတဲ့ အဆင့္ေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ထိုးလို႔ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လူနာရဲ႕မိသားစုကသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ ေဆးကို ထိုးေပးလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္တဲ့လူနာေတြကိုေဆးေပးလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။အသက္၈၀ေက်ာ္တဲ့ေလျဖတ္လူနာေတြကိုေဆးေပးလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရွိတဲ့ သူကိုပဲေပးလို႔ရပါတယ္။”ဟု
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာကုသဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစမ္းဦးကေျပာသည္။

ေလျဖတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ဦးေႏွာက္ေသြးခဲ၍ျဖစ္ပြားရသည့္ေရာဂါအတြက္ေစာလ်ွင္စြာသိရွိၿပီးေဆးရုံသို႔အျမန္ေရာက္ပါကေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးထိုးေပးကာကုသျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရာယင္းထိုးေဆးရရွိ
သည့္လူနာအမ်ားစုမွာ မူလအေျခအေနထက္ေကာင္းမြန္လာၾကေၾကာင္း သိရၿပီး ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆး၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ဦးေႏွာက္အတြင္း ခဲေနေသာေသြးမ်ားအားျပန္လည္ေပ်ာ္လာေစျခင္းအားျဖင့္ေ၀ဒနာရွင္အားသက္သာေစရန္ျပဳလုပ္ရသည့္ အတြက္ဦးေႏွာက္အတြင္း
အနည္းငယ္ေသြးယိုမႈမ်ားရွိႏိုင္ရာ အဆိုပါေဆးကို လူနာအား ေပးသင့္ မသင့္ကိုစစ္ေဆးအမွတ္ေပးသည့္စနစ္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply