ျမန္မာ့သရက္ ကို ဝယ္ယူရန္ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိေန

0
157

မႏၲေလး၊ မတ္ ၅၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မ်ိဳးရင္းသရက္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္တစ္လံုး သရက္မ်ိဳးနွင့္ ဟသာၤသရက္မ်ိဳးမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း က သိရသည္။

ျမန္မာ့သရက္ကို ဝယ္ယူရန္ ရုရွား ၊ စင္ကာပူ ၊ ကိုရီးယား စသည့္ နိုင္ငံမ်ားက လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသီးတင္မႈအေျခအေန မသိရေသးသည့္အတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွ ေပးမထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္မွာ တရုတ္ကိုလည္း ျပည္မႀကီးထဲအထိ ပို႔ဖို႔လုပ္ေနတယ္ ။ ခါတိုင္းနွစ္ေတြက မူဆယ္နယ္စပ္ကိုပဲ ပို႔တာျဖစ္တယ္ ။ ခုလက္ရွိက ပန္းပြင့္ေနတဲ့အခ်ိန္ပဲရွိေသးတယ္ ။ သူတို႔ဘက္ကလည္း သရက္ကို တန္ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ဝယ္မယ္ဆိုတာလည္း မေျပာေသးဘူး ။ ဝယ္ဖို႔ေတာ့ ခ်ိတ္လာၾကတယ္” ဟု ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးနိုင္ က ေျပာသည္။

သရက္ပင္အေနျဖင့္ အသီးတင္မႈသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဂရုစိုက္မႈ အေပၚ မူတည္သလို ရာသီဥတုအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္နွစ္က အသီးတင္ခါနီး ေလေတြမိုးေတြက်တာေတြ ျဖစ္ေတာ့ သရက္ေတြ ေႂကြကုန္တယ္။ ခုနွစ္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူး” ဟု သရက္စိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သရက္စိုက္ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သရက္ပင္မွ ပန္းပြင့္ေသာ္လည္း အသီးမတင္သည့္ အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး သရက္ပိုးမ်ားလည္း က်ေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၅၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မ်ိဳးရင္းသရက္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္တစ္လံုး သရက္မ်ိဳးနွင့္ ဟသာၤသရက္မ်ိဳးမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း က သိရသည္။

ျမန္မာ့သရက္ကို ဝယ္ယူရန္ ရုရွား ၊ စင္ကာပူ ၊ ကိုရီးယား စသည့္ နိုင္ငံမ်ားက လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသီးတင္မႈအေျခအေန မသိရေသးသည့္အတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွ ေပးမထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္မွာ တရုတ္ကိုလည္း ျပည္မႀကီးထဲအထိ ပို႔ဖို႔လုပ္ေနတယ္ ။ ခါတိုင္းနွစ္ေတြက မူဆယ္နယ္စပ္ကိုပဲ ပို႔တာျဖစ္တယ္ ။ ခုလက္ရွိက ပန္းပြင့္ေနတဲ့အခ်ိန္ပဲရွိေသးတယ္ ။ သူတို႔ဘက္ကလည္း သရက္ကို တန္ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ဝယ္မယ္ဆိုတာလည္း မေျပာေသးဘူး ။ ဝယ္ဖို႔ေတာ့ ခ်ိတ္လာၾကတယ္” ဟု ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးနိုင္ က ေျပာသည္။

သရက္ပင္အေနျဖင့္ အသီးတင္မႈသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဂရုစိုက္မႈ အေပၚ မူတည္သလို ရာသီဥတုအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္နွစ္က အသီးတင္ခါနီး ေလေတြမိုးေတြက်တာေတြ ျဖစ္ေတာ့ သရက္ေတြ ေႂကြကုန္တယ္။ ခုနွစ္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူး” ဟု သရက္စိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သရက္စိုက္ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သရက္ပင္မွ ပန္းပြင့္ေသာ္လည္း အသီးမတင္သည့္ အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး သရက္ပိုးမ်ားလည္း က်ေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply