ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြး

0
179

ၿပံဳယမ္း မတ္ ၆

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြးေႏြးခဲဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနက မတ္ ၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သမၼတမြန္းေဂ်အင္ေပးပို႔လုိက္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ကင္အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သမၼတမြန္းေဂ်အင္က လိုလားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအထူးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္သည္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ကာ သေဘာတူညီေၾကာင္းေျပာဆုိ ခ့ဲသည္ဟု KCNA သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ကင္သည္ ေလးနက္ေသာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြသုိ႔ ကင္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳကုိ ေစလႊတ္္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကင္သည္ မြန္းအား ေျမာက္ကိုရီးယား သို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ကင္ယုိဂ်ံဳ၏ ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကုိရီးယားစစ္ပဲြၿပီးဆံုးခ်ိန္မွစၿပီး ေျမာက္ကိုိရီးယားရွိ အဆင့္အျမင့္ဆံုးအရာရွိတစ္ဦး ေတာင္ကုိရီးယားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔ၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း ကင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မြန္းသည္ အုိလံပစ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားသာမက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝုိင္းတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအႀကံေပး ခၽြန္အူယြန္က ၿပံဳယမ္းသုိ႔မထြက္ခြာမီတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ကင္အား ဒံုးက်ည္လူသားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ကင္ကလည္း ထရမ့္သည္ စိတ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ၿပံဳယမ္း မတ္ ၆

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြးေႏြးခဲဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနက မတ္ ၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သမၼတမြန္းေဂ်အင္ေပးပို႔လုိက္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ကင္အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သမၼတမြန္းေဂ်အင္က လိုလားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအထူးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္သည္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ကာ သေဘာတူညီေၾကာင္းေျပာဆုိ ခ့ဲသည္ဟု KCNA သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ကင္သည္ ေလးနက္ေသာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြသုိ႔ ကင္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳကုိ ေစလႊတ္္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကင္သည္ မြန္းအား ေျမာက္ကိုရီးယား သို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ကင္ယုိဂ်ံဳ၏ ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကုိရီးယားစစ္ပဲြၿပီးဆံုးခ်ိန္မွစၿပီး ေျမာက္ကိုိရီးယားရွိ အဆင့္အျမင့္ဆံုးအရာရွိတစ္ဦး ေတာင္ကုိရီးယားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔ၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း ကင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မြန္းသည္ အုိလံပစ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားသာမက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝုိင္းတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအႀကံေပး ခၽြန္အူယြန္က ၿပံဳယမ္းသုိ႔မထြက္ခြာမီတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏ်ဴလက္နက္စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ကင္အား ဒံုးက်ည္လူသားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ကင္ကလည္း ထရမ့္သည္ စိတ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply