လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္တြင္ ျပသမည့္ ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားမည္

0
178

မႏၲေလး၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေတာင္ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္၌ ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား ျပသသြားမည္ျဖစ္ရာ ျပသမည့္ ကာတြန္းမ်ားကို မတ္လအတြင္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရစိုခံကာတြန္းမ်ားျပသရာတြင္ ကာတြန္းအကြက္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္မွာ ပထမအႀကိမ္ကာတြန္းျပပြဲလုပ္တယ္ ။ မႏၲေလးမွာလည္း လုပ္မယ္ဆိုၿပီးရည္ရြယ္ထားတာ မလုပ္ျဖစ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေန လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ေရစိုခံကာတြန္းျပပြဲ လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ကာတြန္းဆရာေတြကို မၾကာခင္ စာထုတ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚသြားမယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး (၂) ကာတြန္းဆရာ ေအာင္ေမာ္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးက်ံဳးပတ္လည္တြင္ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိသည့္ မ႑ပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးသြားမည္ၿပီး က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၄ ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကား ရုပ္ရွင္ျပသျခင္း စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေတာင္ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္၌ ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား ျပသသြားမည္ျဖစ္ရာ ျပသမည့္ ကာတြန္းမ်ားကို မတ္လအတြင္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရစိုခံကာတြန္းမ်ားျပသရာတြင္ ကာတြန္းအကြက္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္မွာ ပထမအႀကိမ္ကာတြန္းျပပြဲလုပ္တယ္ ။ မႏၲေလးမွာလည္း လုပ္မယ္ဆိုၿပီးရည္ရြယ္ထားတာ မလုပ္ျဖစ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေန လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ေရစိုခံကာတြန္းျပပြဲ လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ကာတြန္းဆရာေတြကို မၾကာခင္ စာထုတ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚသြားမယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး (၂) ကာတြန္းဆရာ ေအာင္ေမာ္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးက်ံဳးပတ္လည္တြင္ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိသည့္ မ႑ပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးသြားမည္ၿပီး က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၄ ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကား ရုပ္ရွင္ျပသျခင္း စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply