အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္ခ်က္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္

0
211

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၅

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ခ်တ္၊ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္တို႔မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဗီဇာပိတ္ပင္ထားရန္ အမိန္႔ဒီဂရီထုတ္ျပန္ထားမႈကိုအျပည့္အဝသက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတျဖစ္ခ်ိန္မွစၿပီး တတိယေျမာက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ဒီဂရီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္႐ံုးမ်ားက ထရမ့္၏ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္သည့္ အမိန္႔ဒီဂရီမသက္ေရာက္ေစရဟု ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရား သူႀကီးကိုးဦးအနက္ ခုႏွစ္ဦးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုသ္ေဘဒါဂ်င္းစ္ဘာ့ႏွင့္ ဆိုနီယာဆိုတိုေမယာတို႔ကမူ သမၼတ၏အမိန္႔ဒီဂရီကုိ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သမၼတထရမ့္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ဒီဂရီ ဥပေဒႏွင့္ညီမညီကို ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားႏွင့္ ရစ္ခ်္မန္တို႔ရွိ အယူခံ႐ုံးမ်ားက ယခုအပတ္အတြင္း ၾကားနာမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယင္းတရား႐ုံးမ်ားက ခ်မွတ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းအမႈမ်ားသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံသို႔သာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အျမင့္ဆံုးတရားေရးအာဏာပိုင္သည္ အစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မအံ့ၾသမိေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟိုဂန္ဂစ္ဒ္ေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ျပည္သူ၏လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေအာင္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္သမၼတသည္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ၿဗိတိန္လက္ယာစြန္းမ်ား၏ဗီဒီယိုကို တြစ္တာ၌ ျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သမၼတသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးသမဂၢ( ေအစီအယ္လ္ယူ) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သမၼတထရမ့္၏မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္သည္ ပိုမိုသိသာ ထင္ရွားလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအစီအယ္လ္ယူ၏ေရွ႕ေန အိုမာ ဂ်တ္ဝတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတထရမ့္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္႐ုံးမ်ားက တားဆီး ပိိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီတြင္ သမၼတထရမ့္သည္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ခုနစ္ႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဗီဇာထုတ္ေပးမႈ ရက္ ၉၀ ပိတ္ပင္ၿပီး အေမရိကန္သို႔ ဒုကၡသည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈကုိ ပိတ္ပင္ထားရန္ အမိန္႔ဒီဂရီတစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ အေမရိကန္ေအာက္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားေရးအရ ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ဒီဂရီကို မတ္တြင္ ထုတျ္ပန္ခဲ့ၿပီး ပိတ္ပင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ အီရတ္ကို ဖယ္ရွားခဲ့ကာ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားအား အခ်ိန္ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ဇြန္တြင္ အေမရိကန္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ထရမ့္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားဘက္မွ ေထာက္ခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သမၼတသည္ တတိယေျမာက္ အမိန္႔ဒီဂရီကို စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားကဲ့သို႔ မြတ္စလင္အမ်ားစုမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။

ပါရီ၊ လန္ဒန္၊ ဘရပ္ဆဲႏွင့္ ဘာလင္တို႔၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏လံုၿခံဳေရးအတြက္ ခရီးသြားခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ားက ထရမ့္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မြတ္စလင္ပိတ္ပင္ခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိကာ ထရမ့္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ ယာယီမသက္ေရာက္ေစရဟု ဆံုးျဖတ္္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္အမွတ္ ၁ ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ေအာက္႐ုံးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ထရမ့္၏ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့စဥ္။

 

ဝါရှင်တန် ဒီဇင်ဘာ ၅

အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်သော နိုင်ငံခြောက်နိုင်ငံဖြစ်သည့် ချတ်၊ အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆီးရီးယားနှင့် ယီမင်တို့မှ နိုင်ငံသားများအား ဗီဇာပိတ်ပင်ထားရန် အမိန့်ဒီဂရီထုတ်ပြန်ထားမှုကိုအပြည့်အဝသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်
ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဒေါ်နယ်ထရမ့် သမ္မတဖြစ်ချိန်မှစပြီး တတိယမြောက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ဒီဂရီနှင့်သာ သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ရုံးများက ထရမ့်၏ခရီးသွားခွင့်ပိတ်ပင်သည့် အမိန့်ဒီဂရီမသက်ရောက်စေရဟု ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီး တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရား သူကြီးကိုးဦးအနက် ခုနှစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ််ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လစ်ဘရယ် တရားသူကြီးများဖြစ်သည့် ရုသ်ဘေဒါဂျင်းစ်ဘာ့နှင့် ဆိုနီယာဆိုတိုမေယာတို့ကမူ သမ္မတ၏အမိန့်ဒီဂရီကို ဆက်လက်ပိတ်ပင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

သမ္မတထရမ့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ဒီဂရီ ဥပဒေနှင့်ညီမညီကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် ရစ်ချ်မန်တို့ရှိ အယူခံရုံးများက ယခုအပတ်အတွင်း ကြားနာမည်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ယင်းတရားရုံးများက ချမှတ်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင်းအမှုများသည် တရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံသို့သာ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အမြင့်ဆုံးတရားရေးအာဏာပိုင်သည် အစိုးရဘက်မှ ရပ်တည်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများကပြောဆိုခဲ့သည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် မအံ့သြမိကြောင်း အိမ်ဖြူတော်၏ပြောခွင့်ရှိသူ ဟိုဂန်ဂစ်ဒ်လေကပြောဆိုခဲ့သည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အမေရိကန်ပြည်သူ၏လုံခြုံရေးအတွက် အောင်ပွဲဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် ဂျက်ဖ်ဆက်ရှင် ကပြောဆိုခဲ့သည်။

သို့သော် အမေရိကန်သမ္မတသည် လွန်ခဲ့သောအပတ်တွင် ဗြိတိန်လက်ယာစွန်းများ၏ဗီဒီယိုကို တွစ်တာ၌ ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သမ္မတသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးသမဂ္ဂ( အေစီအယ်လ်ယူ) ကပြောဆိုခဲ့သည်။ သမ္မတထရမ့်၏မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးစိတ်ဓာတ်သည် ပိုမိုသိသာ ထင်ရှားလာပြီဖြစ်ကြောင်း အေစီအယ်လ်ယူ၏ရှေ့နေ အိုမာ ဂျတ်ဝတ် ကပြောဆိုခဲ့သည်။

သမ္မတထရမ့်၏ညွှန်ကြားချက်များကို အောက်ရုံးများက တားဆီး ပိိတ်ပင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီတွင် သမ္မတထရမ့်သည် မွတ်စလင်နိုင်ငံ ခုနစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများအား ဗီဇာထုတ်ပေးမှု ရက် ၉၀ ပိတ်ပင်ပြီး အမေရိကန်သို့ ဒုက္ခသည်များဝင်ရောက်မှုကို ပိတ်ပင်ထားရန် အမိန့်ဒီဂရီတစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အမေရိကန်အောက်ရုံးများမှတစ်ဆင့် တရားရေးအရ ရင်ဆိုင်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ဒီဂရီကို မတ်တွင် ထုတြ်ပန်ခဲ့ပြီး ပိတ်ပင်သည့် နိုင်ငံများစာရင်းမှ အီရတ်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ကာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များအား အချိန်ကာလအကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ပင်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဇွန်တွင် အမေရိကန်တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် ထရမ့်၏ထုတ်ပြန်ချက်ပါ အချက်အတော်များများဘက်မှ ထောက်ခံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သမ္မတသည် တတိယမြောက် အမိန့်ဒီဂရီကို စက်တင်ဘာတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားကဲ့သို့ မွတ်စလင်အများစုမရှိသည့် နိုင်ငံများလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။

ပါရီ၊ လန်ဒန်၊ ဘရပ်ဆဲနှင့် ဘာလင်တို့၌ အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွား ခဲ့သောကြောင့် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏လုံခြံုရေးအတွက် ခရီးသွားခွင့် ပိတ်ပင်မှုများကို ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးများက ထရမ့်၏ထုတ်ပြန်ချက်သည် မွတ်စလင်ပိတ်ပင်ချက်သာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကာ ထရမ့်၏ထုတ်ပြန်ချက် ယာယီမသက်ရောက်စေရဟု ဆုံးဖြတ််ခဲ့သည်။

အမေရိကန်သမ္မတ၏ထုတ်ပြန်ချက်သည် အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်အမှတ် ၁ ဖြစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်နေကြောင်း အောက်ရုံးများက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

Source:BBC

ရိုးမြေ

ပုံစာ။ ထရမ့်၏ခရီးသွားခွင့်ပိတ်ပင်ချက်ကို အမေရိကန်ပြည်သူများ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်။

Leave a Reply