ၾကက္/ဘဲေစ်းေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္း

0
153

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၆ ၊၂၀၁၈

ၾကက္သားႏွင့္ဘဲသားအဓိကထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ မဂၤလာ ေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကက္/ဘဲေစ်းကို ေရႊ႕ေျပာင္းကာေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမဧက ၄ဧက ကိုခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး မေျပာင္းေရႊ႕ျဖစ္ ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ကိုမဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ကယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ၾကက္/ဘဲေစ်းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အသား ပိသာခ်ိန္ ရွစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းၾကား ေရာင္းခ်ေနသည့္ေစ်းျဖစ္ၿပီး လမ္းဆံုေနရာ တြင္ရွိသည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းျခင္း ၊ အဆိုပါေစ်းသည္ မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ ေစ်းမ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ရွိအမက(၂၁)ေက်ာင္းႏွင့္ေဒသခံမ်ားသည္အနံဆိုးမ်ားခံစားေနရ
သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

“လက္ရွိေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္နဲ႕မကိုက္ညီေတာ့တဲ့ဒီေနရာမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕လည္းမကိုက္ညီပါဘူး။ မကိုက္ညီတာအ ခုမွ မကိုက္ညီတာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတည္းကမကိုက္ညီခဲ့တာပါ “ဟု၎ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူမႈေရးႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရးကို ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေစ်းကိုေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေသာ္လည္း လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအားထိခိုက္မည္ဆိုပါက ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေနရာအဆင့္သင့္ရွိေၾကာင္းသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျဖၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိမဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ ၾကက္/ဘဲေစ်းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း နယ္နိမ္ိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ ေစ်းေတြကေနၿပီးေတာ့ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ ၾကက္ဘဲေစ်းသည္ေတြရဲ႕ဒိုင္ႀကီးလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေစ်းသစ္တစ္ခု ကိုေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့အခါက်လို႕ရွိရင္ ေစ်းသစ္နဲ႔ အတူ ပါသြားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ပါးရတဲ့ၾကားထဲမွာေစ်းေရႊ႕မယ္။ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္တဲ့ၾကားထဲမွာ ေစ်းေရႊ႕မယ္ ေစ်းႏႈန္းေတြႀကီးတဲ့ၾကားထဲမွာ တစ္ခါထပ္ၿပီး တစ္ပူျဖစ္ၿပီး ေတာ့ေစ်းေရႊ႕မယ္ ေစ်းသစ္ကိုေရႊ႕မယ္အခါက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ်းေဟာင္းမွာတည္ ရွိတဲ့ ၾကက္ဘဲေစ်းမွာ ၾကက္ဘဲေစ်းထက္ သာလြန္တဲ့လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အားကစားေတြ စား၀တ္ေန ေရးထက္အားကစားကပိုၿပီးအေရးႀကီးမယ္ဆိုရင္ ဒီဟာကိုစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေရႊ႕ဖို႕လည္းအစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့လည္း ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ဖို႕ လူေနရပ္ကြက္နဲ႕ အလွမ္းလည္း ေ၀းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ေတြ အေနနဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈအခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေလာေလာဆယ္ေျပာင္း
ေရႊ႕ဖို႕အစီအစဥ္မရွိေသးေသာ္လည္း အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စရိတ္နဲ႕အက်ိဳးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ဖို႕ရွိခဲ့လုိ႕ရွိရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ေနရာအသင့္ရွိၿပီးေၾကာင္းေလးစားစြာျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾကက္/ဘဲေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ ေပးအပ္ ထားသည့္ ေျမဧက ၄ဧကကို ယခင္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တြင္သတ္မွတ္ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၆ ၊၂၀၁၈

ၾကက္သားႏွင့္ဘဲသားအဓိကထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ မဂၤလာ ေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကက္/ဘဲေစ်းကို ေရႊ႕ေျပာင္းကာေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမဧက ၄ဧက ကိုခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး မေျပာင္းေရႊ႕ျဖစ္ ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ကိုမဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ကယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ၾကက္/ဘဲေစ်းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အသား ပိသာခ်ိန္ ရွစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းၾကား ေရာင္းခ်ေနသည့္ေစ်းျဖစ္ၿပီး လမ္းဆံုေနရာ တြင္ရွိသည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းျခင္း ၊ အဆိုပါေစ်းသည္ မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ ေစ်းမ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ရွိအမက(၂၁)ေက်ာင္းႏွင့္ေဒသခံမ်ားသည္အနံဆိုးမ်ားခံစားေနရ
သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

“လက္ရွိေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္နဲ႕မကိုက္ညီေတာ့တဲ့ဒီေနရာမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕လည္းမကိုက္ညီပါဘူး။ မကိုက္ညီတာအ ခုမွ မကိုက္ညီတာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတည္းကမကိုက္ညီခဲ့တာပါ “ဟု၎ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူမႈေရးႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရးကို ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေစ်းကိုေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေသာ္လည္း လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအားထိခိုက္မည္ဆိုပါက ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေနရာအဆင့္သင့္ရွိေၾကာင္းသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျဖၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိမဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ ၾကက္/ဘဲေစ်းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း နယ္နိမ္ိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ ေစ်းေတြကေနၿပီးေတာ့ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ ၾကက္ဘဲေစ်းသည္ေတြရဲ႕ဒိုင္ႀကီးလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေစ်းသစ္တစ္ခု ကိုေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့အခါက်လို႕ရွိရင္ ေစ်းသစ္နဲ႔ အတူ ပါသြားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ပါးရတဲ့ၾကားထဲမွာေစ်းေရႊ႕မယ္။ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္တဲ့ၾကားထဲမွာ ေစ်းေရႊ႕မယ္ ေစ်းႏႈန္းေတြႀကီးတဲ့ၾကားထဲမွာ တစ္ခါထပ္ၿပီး တစ္ပူျဖစ္ၿပီး ေတာ့ေစ်းေရႊ႕မယ္ ေစ်းသစ္ကိုေရႊ႕မယ္အခါက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ်းေဟာင္းမွာတည္ ရွိတဲ့ ၾကက္ဘဲေစ်းမွာ ၾကက္ဘဲေစ်းထက္ သာလြန္တဲ့လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အားကစားေတြ စား၀တ္ေန ေရးထက္အားကစားကပိုၿပီးအေရးႀကီးမယ္ဆိုရင္ ဒီဟာကိုစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေရႊ႕ဖို႕လည္းအစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့လည္း ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ဖို႕ လူေနရပ္ကြက္နဲ႕ အလွမ္းလည္း ေ၀းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ေတြ အေနနဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈအခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေလာေလာဆယ္ေျပာင္း
ေရႊ႕ဖို႕အစီအစဥ္မရွိေသးေသာ္လည္း အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စရိတ္နဲ႕အက်ိဳးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ဖို႕ရွိခဲ့လုိ႕ရွိရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ေနရာအသင့္ရွိၿပီးေၾကာင္းေလးစားစြာျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾကက္/ဘဲေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ ေပးအပ္ ထားသည့္ ေျမဧက ၄ဧကကို ယခင္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တြင္သတ္မွတ္ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply