ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္

0
161

ရန္ကုန္။ မတ္ ၆။ ၂၀၁၈

အေျခခံအလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္း တည္ရွိေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားသည္ ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ေျပလည္ သည့္ အတြက္ ယေန႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္ အတြက္ ညိႈႏိႈင္းမႈ ၈ ႀကိမ္အထိရွိခ့ဲၿပီး မတ္ လ ၅ ရက္ ေတြ႔ဆံုမႈညိႈႏိႈင္းမႈတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

” အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက နားလည္မႈထားၿပီး လုပ္မယ္ ဆိုတ့ဲအတြက္ သေဘာတူညီမႈရၿပီး ဒီေန႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ၾကပါၿပီ ” ဟု ဝင္ေရာက္ကူညီေပးေနသူ ကိုေအာင္စိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က စတင္ၿပီး စက္ရံုေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခ့ဲၿပီး စီတန္းလွည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပလည္မႈရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္သမား ၆၀၀ ခန္႔က အခြင့္အေရမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၆။ ၂၀၁၈

အေျခခံအလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္း တည္ရွိေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားသည္ ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ေျပလည္ သည့္ အတြက္ ယေန႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္ အတြက္ ညိႈႏိႈင္းမႈ ၈ ႀကိမ္အထိရွိခ့ဲၿပီး မတ္ လ ၅ ရက္ ေတြ႔ဆံုမႈညိႈႏိႈင္းမႈတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

” အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက နားလည္မႈထားၿပီး လုပ္မယ္ ဆိုတ့ဲအတြက္ သေဘာတူညီမႈရၿပီး ဒီေန႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ၾကပါၿပီ ” ဟု ဝင္ေရာက္ကူညီေပးေနသူ ကိုေအာင္စိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က စတင္ၿပီး စက္ရံုေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခ့ဲၿပီး စီတန္းလွည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပလည္မႈရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္သမား ၆၀၀ ခန္႔က အခြင့္အေရမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply