တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖမည့္သူ (၁၀၄) ဦးရွိ

0
123

မႏၱေလး၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာက္အသီးသီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ (၁၀၄) ဦးအထိရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၃၄) ဦး၊ မႏၲေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ (၅၅) ဦး၊ ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၇) ဦး၊ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၁) ဦး၊ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး၊ ေျမာင္းျမအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး၊ ေတာင္ငူ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး ႏွင့္ ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၁) ဦး စုစုေပါင္း (၁၀၄) ဦးရွိကာ အခ်ဳပ္သား (၁၁)ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္ သူေတြကို အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ေက်ာင္းေတြ က ဆရာ ဆရာမေတြသင္ၾကားေပးတယ္ ။ က်ဴရွင္ဆရာေတြကိုလည္း ေခၚသင္ေပးတယ္ ။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ေထာင္က်ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြကလည္း သင္ၾကားေပးတယ္ ။ အဲ့ဒီလိုေတြနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖနိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတယ္”ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းထြန္းစိုးက ေျပာသည္။

ယခင္နွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၄၁) ဦးသာရွိၿပီး ယခုနွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ (၆၀) ဦးအထိ တိုးလာေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

ထိုသို႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားတိုးလာရျခင္းသည္ စာစစ္ဌာနရွိသည့္ ေထာင္မ်ားသို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာက္အသီးသီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ (၁၀၄) ဦးအထိရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၃၄) ဦး၊ မႏၲေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ (၅၅) ဦး၊ ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၇) ဦး၊ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၁) ဦး၊ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး၊ ေျမာင္းျမအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး၊ ေတာင္ငူ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၂) ဦး ႏွင့္ ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ (၁) ဦး စုစုေပါင္း (၁၀၄) ဦးရွိကာ အခ်ဳပ္သား (၁၁)ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္ သူေတြကို အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ေက်ာင္းေတြ က ဆရာ ဆရာမေတြသင္ၾကားေပးတယ္ ။ က်ဴရွင္ဆရာေတြကိုလည္း ေခၚသင္ေပးတယ္ ။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ေထာင္က်ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြကလည္း သင္ၾကားေပးတယ္ ။ အဲ့ဒီလိုေတြနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖနိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတယ္”ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းထြန္းစိုးက ေျပာသည္။

ယခင္နွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၄၁) ဦးသာရွိၿပီး ယခုနွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ (၆၀) ဦးအထိ တိုးလာေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

ထိုသို႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားတိုးလာရျခင္းသည္ စာစစ္ဌာနရွိသည့္ ေထာင္မ်ားသို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply