ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ ထြက္ေျပးသည့္အက်ဥ္းသား (၂) ဦးအားျပန္လည္ဖမ္းမိ

0
175

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားပို႔ေဆာင္စဥ္ ထြက္ေျပးသြားသည့္ အက်ဥ္းသား (၂) ဦးအား မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္တရားခံ(၂)ဦးအား လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးအဖြဲ႔မွ ဦးစီး၍ တရားခံထြက္ေျပးသြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္လံရွာေဖြရာ ေနျပည္ေတာ္အခ်ဳပ္ေထာင္၏အေနာက္ဖက္ (၂)ဖာလံုခန္႔ V4 ကြန္ကရစ္လမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းအက်ဥ္းဦးစီး၀င္ေပါက္အနီးေတာင္ကုန္းေပၚရွိျခံဳပုတ္ေဘးတြင္ အဆိုပါအက်ဥ္းသား(၂)ဦးအား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ တရားခံ(၂)ဦးအား ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊နယ္ေျမရဲစခန္း(၇) တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္သြားရန္စီးစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး အမွတ္(၁) ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ခရိုင္ေထာင္ထုတ္ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ပါသည့္ ၁၀ ဦးအဖြဲ႔မွ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမႀကီးေရွ႕အေရာက္တြင္ တရားခံမ်ားအခ်ဳပ္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းေနစဥ္ ေထာင္၀င္အမွတ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၃/၁၁၄၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)-၉၄/၁၇၊၀၀၀၄၉/ခ၊ ကိို၀င္း(ခ)သူရ(၃၆)နွစ္ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနသူနွင့္ ေထာင္၀င္အမွတ္ နပတ/၁၇/၀၀၄၆၅/ခ၊မူး/စိတ္၁၅/၁၉(က)၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)၁၀၉၂၀၁၇၊ၿငိမ္းခ်မ္း(၂၄)နွစ္ ပင္ေလာင္းေနသူတို႔(၂) ဦး သည္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားပို႔ေဆာင္စဥ္ ထြက္ေျပးသြားသည့္ အက်ဥ္းသား (၂) ဦးအား မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္တရားခံ(၂)ဦးအား လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးအဖြဲ႔မွ ဦးစီး၍ တရားခံထြက္ေျပးသြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္လံရွာေဖြရာ ေနျပည္ေတာ္အခ်ဳပ္ေထာင္၏အေနာက္ဖက္ (၂)ဖာလံုခန္႔ V4 ကြန္ကရစ္လမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းအက်ဥ္းဦးစီး၀င္ေပါက္အနီးေတာင္ကုန္းေပၚရွိျခံဳပုတ္ေဘးတြင္ အဆိုပါအက်ဥ္းသား(၂)ဦးအား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ တရားခံ(၂)ဦးအား ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊နယ္ေျမရဲစခန္း(၇) တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္သြားရန္စီးစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး အမွတ္(၁) ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ခရိုင္ေထာင္ထုတ္ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ပါသည့္ ၁၀ ဦးအဖြဲ႔မွ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမႀကီးေရွ႕အေရာက္တြင္ တရားခံမ်ားအခ်ဳပ္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းေနစဥ္ ေထာင္၀င္အမွတ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၃/၁၁၄၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)-၉၄/၁၇၊၀၀၀၄၉/ခ၊ ကိို၀င္း(ခ)သူရ(၃၆)နွစ္ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနသူနွင့္ ေထာင္၀င္အမွတ္ နပတ/၁၇/၀၀၄၆၅/ခ၊မူး/စိတ္၁၅/၁၉(က)၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)၁၀၉၂၀၁၇၊ၿငိမ္းခ်မ္း(၂၄)နွစ္ ပင္ေလာင္းေနသူတို႔(၂) ဦး သည္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply