ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၂ ဦးထြက္ေျပး

0
183

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၆ ၊၂၀၁၈။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ားပို႔ေဆာင္စဥ္ အက်ဥ္းသား ၂ ဦးထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ခရိုင္ေထာင္ထုတ္စဥ္
ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ပါသည့္ ၁၀ ဦးအဖြဲ႔မွ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမႀကီးေရွ႕အေရာက္၌ တရားခံမ်ားအခ်ဳပ္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းေနစဥ္ ေထာင္၀င္အမွတ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၃/၁၁၄၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)-၉၄/၁၇၊၀၀၀၄၉/ခ၊ ကိို၀င္း(ခ) သူရ(၃၆)ႏွစ္ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနသူ ႏွင့္ေထာင္၀င္အမွတ္ နပတ/၁၇/၀၀၄၆၅/ခ၊မူး/စိတ္၁၅/၁၉(က)၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)၁၀၉၂၀၁၇၊ၿငိမ္းခ်မ္း(၂၄)ႏွစ္ ပင္ေလာင္းေနသူတို႔(၂) ဦး ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္တရားခံမ်ားဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၆ ၊၂၀၁၈။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ားပို႔ေဆာင္စဥ္ အက်ဥ္းသား ၂ ဦးထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ခရိုင္ေထာင္ထုတ္စဥ္
ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ပါသည့္ ၁၀ ဦးအဖြဲ႔မွ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမႀကီးေရွ႕အေရာက္၌ တရားခံမ်ားအခ်ဳပ္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းေနစဥ္ ေထာင္၀င္အမွတ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၃၂၃/၁၁၄၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)-၉၄/၁၇၊၀၀၀၄၉/ခ၊ ကိို၀င္း(ခ) သူရ(၃၆)ႏွစ္ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေနသူ ႏွင့္ေထာင္၀င္အမွတ္ နပတ/၁၇/၀၀၄၆၅/ခ၊မူး/စိတ္၁၅/၁၉(က)၊ရာႀကီးအမွတ္-ခတရ(ဒကၡိဏ)၁၀၉၂၀၁၇၊ၿငိမ္းခ်မ္း(၂၄)ႏွစ္ ပင္ေလာင္းေနသူတို႔(၂) ဦး ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္တရားခံမ်ားဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply