အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ (၆) စီးသာရွိေသာေၾကာင့္ အမႈိက္သိမ္းရန္ ခက္ခဲေန

0
185

စစ္ကိုင္း၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ (၂၃) ရပ္ကြက္ အတြက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ (၆) စီးသာရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ သိမ္းရာ မွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္လံုေလာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ ေနာက္နွစ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူ၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြင္ အမိႈက္ပိုမို သိမ္းဆည္း သြားရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

“ရွိတဲ့အမိႈက္ကားနဲ႔ ၿမိဳ႕သာယာလွပေရး တက္နိုင္သေလာက္ အမိႈက္ သိမ္းေပးေနရတယ္ ။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ (၂၃) ရပ္ကြက္မွာ ကားက (၆) စီးဆိုေတာ့ မနိုင္ဝန္ထမ္းေနရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းနိုင္က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ (၆) စီးျဖင့္ လံုေလာက္စြာ အမိႈက္ သိမ္းနိုင္ေရးအတြက္ တစ္စီးလွ်င္ သုံးေခါက္နွဳန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ၿမဳိ႕မ ၂၃ ရပ္ကြက္သုိ႔ လုိက္လံအမႈိက္သိမ္းဆည္း ေပးေနရၿပီး အမ်ားၿပည္သူမ်ား အမႈိက္မ်ားကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏုိင္ေစရန္ အမႈိက္ကန္မ်ား၊ အမႈိက္ပုံးမ်ား ကုိ ခ်ထားေပးထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ ရပ္ကြက္ (၁၈) ရပ္ကြက္ရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ ကား (၆) စီးျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရပ္ကြက္ (၅) ရပ္ကြက္တိုးလာသည့္အတြက္ အမိႈက္ကား မလံုေလာက္မႈျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။

နိုင္လင္းဦး

ပံု – စစ္ကိုင္းစည္ပင္

စစ္ကိုင္း၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ (၂၃) ရပ္ကြက္ အတြက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ (၆) စီးသာရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ သိမ္းရာ မွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္လံုေလာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ ေနာက္နွစ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူ၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြင္ အမိႈက္ပိုမို သိမ္းဆည္း သြားရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

“ရွိတဲ့အမိႈက္ကားနဲ႔ ၿမိဳ႕သာယာလွပေရး တက္နိုင္သေလာက္ အမိႈက္ သိမ္းေပးေနရတယ္ ။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ (၂၃) ရပ္ကြက္မွာ ကားက (၆) စီးဆိုေတာ့ မနိုင္ဝန္ထမ္းေနရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းနိုင္က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ (၆) စီးျဖင့္ လံုေလာက္စြာ အမိႈက္ သိမ္းနိုင္ေရးအတြက္ တစ္စီးလွ်င္ သုံးေခါက္နွဳန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ၿမဳိ႕မ ၂၃ ရပ္ကြက္သုိ႔ လုိက္လံအမႈိက္သိမ္းဆည္း ေပးေနရၿပီး အမ်ားၿပည္သူမ်ား အမႈိက္မ်ားကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏုိင္ေစရန္ အမႈိက္ကန္မ်ား၊ အမႈိက္ပုံးမ်ား ကုိ ခ်ထားေပးထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ ရပ္ကြက္ (၁၈) ရပ္ကြက္ရွိသည့္အတြက္ အမိႈက္ ကား (၆) စီးျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရပ္ကြက္ (၅) ရပ္ကြက္တိုးလာသည့္အတြက္ အမိႈက္ကား မလံုေလာက္မႈျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။

နိုင္လင္းဦး

ပံု – စစ္ကိုင္းစည္ပင္

Leave a Reply