ေတာသႀကၤန္ ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

0
182

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း ႏွင့္၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းညေစ်းတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်လိုသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းညေစ်းတြင္ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ၁၀ ေပထားရွိသြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ရိုးရာ မုန္႔ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားကိုသာ အဓိကထားေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္လည္း အထူးဂရုျပဳကာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“အရက္ေသစာေရာင္းခ်လို႔မရဘူး ။ ျမန္မာ့ရိုးရာမုန္႔မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးတာကိုလည္း ခံႏိုင္ရမယ္ ။ လက္အိပ္တို႔ တူညီဝတ္စံုတို႔ ဝတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာမွ ေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴ ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ပတ္သတ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္း၊ ဆင္အကမ်ား၊ ျခင္းလံုးခတ္ကစားျခင္းမ်ား စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း ႏွင့္၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းညေစ်းတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်လိုသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းညေစ်းတြင္ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ၁၀ ေပထားရွိသြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ရိုးရာ မုန္႔ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားကိုသာ အဓိကထားေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္လည္း အထူးဂရုျပဳကာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“အရက္ေသစာေရာင္းခ်လို႔မရဘူး ။ ျမန္မာ့ရိုးရာမုန္႔မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးတာကိုလည္း ခံႏိုင္ရမယ္ ။ လက္အိပ္တို႔ တူညီဝတ္စံုတို႔ ဝတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာမွ ေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴ ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ပတ္သတ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္း၊ ဆင္အကမ်ား၊ ျခင္းလံုးခတ္ကစားျခင္းမ်ား စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply