ျမန္မာဘာသာရပ္အတြက္အခက္အခဲမရွိေျဖဆိုႏိုင္ၾကဟုဆို

0
164

ရန္ကုန္ မတ္၇ ၂၀၁၈

႔မတ္လ၇ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲစတင္ရာတြင္ျမန္မာဘာသာရပ္အားစစ္ေဆးရာ၌အခက္အခဲမရွိေျဖဆို ႏိုင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“ျမန္မာဘာသာရပ္အတြက္အကုန္လုံးေျဖ ႏိုင္ပါတယ္။က်က္ထားတာေတြလည္းတိုးပါတယ္။ဘာသာရပ္စာအုပ္အေရွ႕ပိုင္းကစာေတြအပါမ်ားပါတယ္။အမွတ္မ်ားမ်ားရမယ္လို႔လည္းေမ်ွာ္မွန္းထားပါတယ္”ဟု အထက(၁)ဒဂုံ ေက်ာင္းတြင္စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေမာင္အာဇာနည္ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္၏ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္လည္း အမွတ္အမ်ားဆုံး၁၀မွတ္တန္စကားေျပေမးခြန္မ်ား၌ ဖတ္စာစာအုပ္၏အေရွ႕ပိုင္းတြင္ပါရွိသည့္မိဖုရားဖြားေစာေက်ာက္စာႏွင့္ မိတဆိုးရွင္ျပဳကဲ႔သို႔ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“က်ြန္မသမီးေလးကေတာ့က်ဴ ရွင္ကေန အကုန္Guideနဲ႔ေသခ်ာစာေတြကိုက်က္မွတ္သြားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အရင္ကေတာ့ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖရင္မိဘ ေတြစိတ္ပူၾကတယ္။ ရင္ခုန္ၾကရတယ္ၾကားေပမယ့္ကိုယ့္သားသမီးေျဖတဲ႔အလွည့္လည္းမေရာက္ေသးေတာ့မခံစားတတ္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ဒီႏွစ္မွာသမီးေလးေျဖေတာ့မွကိုယ္ပါေရာၿပီးရင္ခုန္ရ ပါတယ္”ဟုအထက(၁)တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသူေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏မိခင္သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူေဒၚ ခင္ေအး ကေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး၌ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေက်ာင္းတြင္း ေျဖဆိုသူ (၅၁၈၀၀၆) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ေျဖဆိုသူ (၃၂၆၂၃၁) ဦး စုစုေပါင္း (၈၄၄၂၃၇) ဦးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ မတ္၇ ၂၀၁၈

႔မတ္လ၇ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲစတင္ရာတြင္ျမန္မာဘာသာရပ္အားစစ္ေဆးရာ၌အခက္အခဲမရွိေျဖဆို ႏိုင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“ျမန္မာဘာသာရပ္အတြက္အကုန္လုံးေျဖ ႏိုင္ပါတယ္။က်က္ထားတာေတြလည္းတိုးပါတယ္။ဘာသာရပ္စာအုပ္အေရွ႕ပိုင္းကစာေတြအပါမ်ားပါတယ္။အမွတ္မ်ားမ်ားရမယ္လို႔လည္းေမ်ွာ္မွန္းထားပါတယ္”ဟု အထက(၁)ဒဂုံ ေက်ာင္းတြင္စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေမာင္အာဇာနည္ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္၏ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္လည္း အမွတ္အမ်ားဆုံး၁၀မွတ္တန္စကားေျပေမးခြန္မ်ား၌ ဖတ္စာစာအုပ္၏အေရွ႕ပိုင္းတြင္ပါရွိသည့္မိဖုရားဖြားေစာေက်ာက္စာႏွင့္ မိတဆိုးရွင္ျပဳကဲ႔သို႔ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“က်ြန္မသမီးေလးကေတာ့က်ဴ ရွင္ကေန အကုန္Guideနဲ႔ေသခ်ာစာေတြကိုက်က္မွတ္သြားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အရင္ကေတာ့ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖရင္မိဘ ေတြစိတ္ပူၾကတယ္။ ရင္ခုန္ၾကရတယ္ၾကားေပမယ့္ကိုယ့္သားသမီးေျဖတဲ႔အလွည့္လည္းမေရာက္ေသးေတာ့မခံစားတတ္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ဒီႏွစ္မွာသမီးေလးေျဖေတာ့မွကိုယ္ပါေရာၿပီးရင္ခုန္ရ ပါတယ္”ဟုအထက(၁)တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသူေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏မိခင္သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူေဒၚ ခင္ေအး ကေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး၌ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေက်ာင္းတြင္း ေျဖဆိုသူ (၅၁၈၀၀၆) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ေျဖဆိုသူ (၃၂၆၂၃၁) ဦး စုစုေပါင္း (၈၄၄၂၃၇) ဦးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply