ေဆာင္းရာသီမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားမ်ား ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိ

0
180

ၿပဳံယမ္း မတ္ ၇

ေဆာင္းရာသီမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးအားကစား သမားႏွစ္ဦး၊ ေစာင့္ၾကည့္သူအဆင့္ အားကစားသမားေလးဦးႏွင့္ အစိုးရအရာရွိ ၁၈ ဦးတုိ႔သည္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္တို႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ထုတ္ျပန္ၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ား ေတာင္ကိုရီးယား သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၂၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ေၾကာင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္သြားျခင္းကိုအသံုးခ်ၿပီး မြန္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈရွိလာေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳကိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတကလည္း အျပန္အလွန္အျဖစ္ ယခုအပတ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ကို ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္း အနားတြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားသည္ အတူ ခ်ီတက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ မတ္ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား သမားမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ၿပဳံယမ္း မတ္ ၇

ေဆာင္းရာသီမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏွင္းေလွ်ာစီးအားကစား သမားႏွစ္ဦး၊ ေစာင့္ၾကည့္သူအဆင့္ အားကစားသမားေလးဦးႏွင့္ အစိုးရအရာရွိ ၁၈ ဦးတုိ႔သည္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္တို႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ထုတ္ျပန္ၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ား ေတာင္ကိုရီးယား သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၂၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ေၾကာင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္သြားျခင္းကိုအသံုးခ်ၿပီး မြန္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈရွိလာေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳကိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတကလည္း အျပန္အလွန္အျဖစ္ ယခုအပတ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ကို ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္း အနားတြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားမ်ားသည္ အတူ ခ်ီတက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ မတ္ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား သမားမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply