သီရိလကၤာ၌ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနထုတ္ျပန္ထားရ

0
182

ကိုလမ္ဘို မတ္ ၇

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိ္င္ငံတစ္ဝန္း အေရးေပၚ အေျခအေနထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

အပန္းေျဖစခန္းရွိရာ ကန္ဒီ၌ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ေနအိမ္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ လက္ဖက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ ေနရာမ်ားရွိေနသည့္ ကန္ဒီ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ကနဦးျဖစ္ပ်က္သည့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ကာ လံုၿခံဳေရးထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

အဓိက႐ုဏ္း၌ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကိုဆန္႔က်င္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကိုေစလႊတ္ကာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ မြတ္စလင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူကို ကာကြယ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာနီးဗစ္ရီမဲဆင္ဟဲက လႊတ္ေတာ္၌ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆင္ဟယ္လိဆႏၵျပသူမ်ားက ဗလီမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားပို္င္ ေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ႐ူဗန္ဂူနာဆဲကီရာကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကန္ဒီခ႐ိုင္အျပင္ဘက္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည့္သတင္းမ်ားစုိ မၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မတ္ ၆ ရက္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ အေဆာက္အအံုထဲမွ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းၿပီးေနာက္တြင္ လူ ၂၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သီရိလကၤာစုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၁ သန္းအနက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ မြတ္စလင္မ်ားအား သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ လူသားမဆန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္အသိုက္အဝုိင္းကိုေတာင္းပန္လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လက္ရွ္မန္းကီရီလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆင္ဟာလိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၅ ရက္တြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီတစ္ခုတို႔ကို တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ယြင္းေနမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ မုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမည္ဟု အစိုးရ႐ံုးဝန္ႀကီး ရက္ဖ္ ဟာကင္မ္က သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးၿပီး ေနာက္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ကိုလမ္ဘို မတ္ ၇

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိ္င္ငံတစ္ဝန္း အေရးေပၚ အေျခအေနထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

အပန္းေျဖစခန္းရွိရာ ကန္ဒီ၌ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ေနအိမ္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ လက္ဖက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ ေနရာမ်ားရွိေနသည့္ ကန္ဒီ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ကနဦးျဖစ္ပ်က္သည့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ကာ လံုၿခံဳေရးထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

အဓိက႐ုဏ္း၌ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကိုဆန္႔က်င္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကိုေစလႊတ္ကာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ မြတ္စလင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူကို ကာကြယ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာနီးဗစ္ရီမဲဆင္ဟဲက လႊတ္ေတာ္၌ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆင္ဟယ္လိဆႏၵျပသူမ်ားက ဗလီမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားပို္င္ ေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ႐ူဗန္ဂူနာဆဲကီရာကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကန္ဒီခ႐ိုင္အျပင္ဘက္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည့္သတင္းမ်ားစုိ မၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မတ္ ၆ ရက္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ အေဆာက္အအံုထဲမွ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းၿပီးေနာက္တြင္ လူ ၂၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သီရိလကၤာစုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၁ သန္းအနက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ မြတ္စလင္မ်ားအား သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ လူသားမဆန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္အသိုက္အဝုိင္းကိုေတာင္းပန္လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လက္ရွ္မန္းကီရီလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆင္ဟာလိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၅ ရက္တြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီတစ္ခုတို႔ကို တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ယြင္းေနမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ မုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမည္ဟု အစိုးရ႐ံုးဝန္ႀကီး ရက္ဖ္ ဟာကင္မ္က သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးၿပီး ေနာက္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply