ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က သတ္မွတ္လိုက္ပါက ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာမည္ဟု ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိေပး

0
185

ဝါရွင္တန္ ။ဒီဇင္ဘာ ၅

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕အား အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ အတည္ျပဳေပးလိုက္ ပါက ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ သမၼတ ဧမာေႏြလမာခရြန္အပါအဝင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သတိေပးေျပာဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း သားမ်ားသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ သမၼတ မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အေစာပိုင္းတြင္ အလားတူသတိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတထရမ့္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ားက ေဂ်႐ုဆလင္ အား ၎တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားသည္။

တယ္လ္အဗီးၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ အေမရိကန္သံ႐ုံးကို ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ကာလေရႊ႕ဆုိင္းထားျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ထရမ့္သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳေသးေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတသည္ ယင္းကို လက္မွတ္ေရးထိုး လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟိုဂန္ဂစ္ဒ္ေလ ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံးကို ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္စ္က ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး ထရမ့္အပါအဝင္ သမၼတတုိင္းသည္ ယင္းအခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေျခာက္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏အေနအထားသည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡ၏အဓိကေနရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး အာရပ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ကမာၻက ပါလက္စတိုင္းသားမ်ားဘက္မွရပ္တည္ေနသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္၌ ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုင္ရာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားရွိေနသည္။ အစၥေရးသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ပြဲတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လံုးအား ခဲြျခမ္းလို႔မရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားသည္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္သည့္အခါတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာမည့္ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း သေဘာတူညီမႈအရ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏အေနအထားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွသာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထားသည္။

အစၥေရးက ေဂ်႐ုဆလင္ကို ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားမႈကို နုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ အစၥေရး၏မဟာမိတ္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအားလံုးသည္ သံ႐ုံးမ်ားကုိ တယ္လ္အဗီးၿမိဳ႕ တြင္ သာ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး အစၥေရးသည္ အေရွွွ႕ေဂ်႐ုဆလင္၌ အိမ္ရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္၌ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳး ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ေနထုိင္ေနသည္။ အစၥေရး၏အိမ္ရာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ကို ႏုိင္ငံတကာက တရားမဝင္ေသာ လုုပ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။

အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ေနာက္ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေဆြးေႏြးမီတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အေမရိကန္သမၼတက အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ လိုက္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထိခိုက္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီး သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားဝင္ေပးရန္ ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္က တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ကလည္း ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ့ၿပီး အာရပ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အႀကီးအကဲ အက္ဘ္ဒူဂိုက္ က အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားသာ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း တူရကီဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘကာေဘာ့ဇ္ဒက္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္အလံတုိ႔အား ေတြ႕ရစဥ္။

 

ဝါရှင်တန် ။ဒီဇင်ဘာ ၅

ဂျေရုဆလင်မြို့အား အစ္စရေးနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ် အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က တစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့် အတည်ပြုပေးလိုက် ပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများရှိလာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြင်သစ် သမ္မတ ဧမာနွေလမာခရွန်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တချို့က ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ဂျေရုဆလင်မြို့၏ အနေအထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်း သားများသာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်သစ် သမ္မတ မာခရွန်ကပြောဆိုခဲ့သည်။ အာရပ်နှင့် မွတ်စလင်နိုင်ငံများကလည်း အစောပိုင်းတွင် အလားတူသတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်သည် ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မြို့တော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။ အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းသားများက ဂျေရုဆလင် အား ၎င်းတို့၏မြို့တော်အဖြစ် အသီးသီးသတ်မှတ်ထားသည်။

တယ်လ်အဗီးမြို့တွင်ရှိသည့် အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုဆလင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းမည့်ကာလရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းသည့် ထုတ်ပြန်ချက် ကို ထရမ့်သည် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုသေးကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မတသည် ယင်းကို လက်မှတ်ရေးထိုး လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်၏ပြောခွင့်ရှိသူ ဟိုဂန်ဂစ်ဒ်လေ ကပြောဆို ခဲ့သည်။

အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုဆလင်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန် အမေရိကန် ကွန်ဂရက်စ်က ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစပြီး ထရမ့်အပါအဝင် သမ္မတတိုင်းသည် ယင်းအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ခြောက်လလျှင် တစ်ကြိမ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

ဂျေရုဆလင်မြို့၏အနေအထားသည် အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်း ပဋိပက္ခ၏အဓိကနေရာတွင်ပါဝင်နေပြီး အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာက ပါလက်စတိုင်းသားများဘက်မှရပ်တည်နေသည်။ ဂျေရုဆလင်၌ ဂျူးဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာ မြင့်မြတ်သော နေရာများရှိနေသည်။ အစ္စရေးသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွင် ဂျေရုဆလင်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး တစ်မြို့လုံးအား ခွဲခြမ်းလို့မရသည့် မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ပါလက်စတိုင်းသားများသည် အရှေ့ဂျေရုဆလင်သည် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ထောင်သည့်အခါတွင် မြို့တော်ဖြစ်လာမည့်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း သဘောတူညီမှုအရ ဂျေရုဆလင်မြို့၏အနေအထားကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၏နောက်ဆုံးအဆင့်မှသာ ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီထားသည်။

အစ္စရေးက ဂျေရုဆလင်ကို ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားမှုကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ အစ္စရေး၏မဟာမိတ် အမေရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံအားလုံးသည် သံရုံးများကို တယ်လ်အဗီးမြို့ တွင် သာ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။

၁၉၆၇ ခုနှစ်မှစပြီး အစ္စရေးသည် အရှေ့ဂျေရုဆလင်၌ အိမ်ရာများ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ အရှေ့ဂျေရုဆလင်၌ ယခုအချိန်တွင် ဂျူးလူမျုး ၂၀၀၀၀၀ ခန့်နေထိုင်နေသည်။ အစ္စရေး၏အိမ်ရာ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မှုများ ကို နိုင်ငံတကာက တရားမဝင်သော လုပ်ရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။

အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်း နောက်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးမဆွေးနွေးမီတွင် ဂျေရုဆလင်အား အမေရိကန်သမ္မတက အစ္စရေးမြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများ ထိခိုက် သွားနိုင်ကြောင်း ဆော်ဒီ အာရေဗျက ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အမေရိကန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ပျက်စီး သွားနိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကြားဝင်ပေးရန် ပါလက်စတိုင်းသမ္မတ မာမွတ်အဘ္ဘာစ်က တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂျော်ဒန်ကလည်း ဆိုးရွားသော နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခ့ပြီး အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲ အက်ဘ်ဒူဂိုက် က အမေရိကန်၏လုပ်ရပ်ကြောင့် အစွန်းရောက်မှုများသာ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ဆိုးရွားသော ဖြစ်ရပ်များရှိလာနိုင်ကြောင်း တူရကီဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဘေကာဘော့ဇ်ဒက်ကပြောဆိုခဲ့သည်။

Source:BBC

ရိုးမြေ

ပုံစာ။ ဂျေရုဆလင်မြို့နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်အလံတို့အား တွေ့ရစဉ်။

Leave a Reply