စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၃၆၁ ဦးႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး ငါးေထာင္ေက်ာ္႐ွိေန

0
141

ပဲခူး၊ မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၃၆၁ ဦးႏွင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ ငါးေထာင္ေက်ာ္႐ွိေနေၾကာင္း လူမႈဂန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သတင္းရ႐ွိသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“စစ္ေ႐ွာင္စခန္းေတြမွာ႐ွိေနတဲ့ အဲ့ဒီမိသားစုေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဌာနအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီလမကုန္ခင္မွာ ေထာက္ပံ့မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီႏွင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကြၽန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔႐ွိရင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေဒသေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွခံစားရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာအျပင္ ဒီမိသားစုေတြ လုံျခဳံမႈ ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ေနထိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္း စားေပး ေစလိုပါတယ္”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စခန္း ၉၁ ခု၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၇ ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳနယ္႐ွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူစခန္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ သိမ္းပ်က္ေက်းရြာစခန္းတို႔ျဖင့္ အသီးသီး႐ွိေနေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၃၆၁ ဦးႏွင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ ငါးေထာင္ေက်ာ္႐ွိေနေၾကာင္း လူမႈဂန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သတင္းရ႐ွိသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“စစ္ေ႐ွာင္စခန္းေတြမွာ႐ွိေနတဲ့ အဲ့ဒီမိသားစုေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဌာနအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီလမကုန္ခင္မွာ ေထာက္ပံ့မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီႏွင့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကြၽန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔႐ွိရင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေဒသေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွခံစားရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာအျပင္ ဒီမိသားစုေတြ လုံျခဳံမႈ ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ေနထိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္း စားေပး ေစလိုပါတယ္”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားအနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စခန္း ၉၁ ခု၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၇ ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳနယ္႐ွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူစခန္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ သိမ္းပ်က္ေက်းရြာစခန္းတို႔ျဖင့္ အသီးသီး႐ွိေနေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply