အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ မိခင္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ လိုအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

0
174

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊၂၀၁၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေတြနွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေစေရး သည္ မိခင္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုလို႔ရွိရင္ယဥ္ေက်းမႈအရမိန္းကေလးေတြကိုတန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ မိဘကို လုပ္ေၾကြးျပဳဖို႔ မိဘစကားနားေထာင္တဲ့ မိန္းကေလးေတြကေန တာ၀န္သိတယ္ဆိုၿပီးတန္ဖိုးထားေပမဲ့လည္း သားေယာက်ၤားေလးေတြကိုဦးစားေပးတဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ အခုထက္ထိ မေပ်ာက္ေသးတဲ့ေနရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဒါဟာမိသားစုတိုင္းကစရမွာပါ။ သမီးေတြနဲ႔ သားေတြနဲ႔ တန္းတူညီတူတန္ဖိုးထားဖို႔ပါပဲ။ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးလို႔ ကၽြန္မမေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ အရ ျဖစ္လာတာပဲရွိတာပဲ ဒါေပမဲ့တန္းတူညီတူေတာ့ တန္ဖိုးထားေစခ်င္ ပါတယ္။ မိခင္တိုင္းကဒါကိုစမွ ကၽြန္မတို႔နိုင္ငံဟာ အမ်ိဳးသားဦးေရနွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရၾကားမွာ တန္းတူညီတူဆိုတာ ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသေတြပ္ မက်န္ လႊမ္းၿခံဳ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္နွင့္ ကိုင္တြယ္မျပနိုင္သည့္ က်န္းမာေရးက႑၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑တြင္လည္း ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပမခြဲျခားပဲ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ နာဂေဒသမ်ားတြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၈)ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္အသက္(၂)နွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္”ကိုလည္း အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဦးတည္ေဆာင္ပုဒ္သည္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ျမင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္နွင့္ၿမိဳ႕ျပ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ ႀကိဳပမ္းၾကပါစို႔” စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊၂၀၁၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေတြနွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေစေရး သည္ မိခင္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုလို႔ရွိရင္ယဥ္ေက်းမႈအရမိန္းကေလးေတြကိုတန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ မိဘကို လုပ္ေၾကြးျပဳဖို႔ မိဘစကားနားေထာင္တဲ့ မိန္းကေလးေတြကေန တာ၀န္သိတယ္ဆိုၿပီးတန္ဖိုးထားေပမဲ့လည္း သားေယာက်ၤားေလးေတြကိုဦးစားေပးတဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ အခုထက္ထိ မေပ်ာက္ေသးတဲ့ေနရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဒါဟာမိသားစုတိုင္းကစရမွာပါ။ သမီးေတြနဲ႔ သားေတြနဲ႔ တန္းတူညီတူတန္ဖိုးထားဖို႔ပါပဲ။ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးလို႔ ကၽြန္မမေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ အရ ျဖစ္လာတာပဲရွိတာပဲ ဒါေပမဲ့တန္းတူညီတူေတာ့ တန္ဖိုးထားေစခ်င္ ပါတယ္။ မိခင္တိုင္းကဒါကိုစမွ ကၽြန္မတို႔နိုင္ငံဟာ အမ်ိဳးသားဦးေရနွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရၾကားမွာ တန္းတူညီတူဆိုတာ ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသေတြပ္ မက်န္ လႊမ္းၿခံဳ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္နွင့္ ကိုင္တြယ္မျပနိုင္သည့္ က်န္းမာေရးက႑၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑တြင္လည္း ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပမခြဲျခားပဲ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ နာဂေဒသမ်ားတြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၈)ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္အသက္(၂)နွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္”ကိုလည္း အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဦးတည္ေဆာင္ပုဒ္သည္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ျမင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္နွင့္ၿမိဳ႕ျပ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ ႀကိဳပမ္းၾကပါစို႔” စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply