သီရိလကၤာ၌ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈ မီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထား

0
143

ကုိလမ္ဘို မတ္ ၈

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ မြတ္စလင္ မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ျပန္႔ပြားေရးကုိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အစိုးရသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

သီရိလကၤာအစိုးရသည္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း အေရးေပၚ အေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအစျပဳသည့္ ကန္ဒီၿမိဳ႕၌ ညမထြက္ရအမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ကန္ဒီ၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့ရသည္။ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ သီရိလကၤာဆက္သြယ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ အျခားလူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အယူအစဲြျပင္းထန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက မြတ္စလင္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုအပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာရွိ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဓိက႐ုဏ္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ဝွက္အပ္စ္ကဲ့သို႔ မက္ေဆ့ဂ်္ေပးပို႔ႏုိင္ သည့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကန္ဒီ၌ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုိလံုးဝရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ကိုလမ္ဘိုမွ ၇၂ မိုင္ကြာေဝးေသာ ကန္ဒီ၌ အင္တာနက္စနစ္ ပိတ္ဆုိ႔ ထားမႈေၾကာင့္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ အခက္အခဲေတြ႔ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ကုိလမ္ဘို မတ္ ၈

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ မြတ္စလင္ မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ျပန္႔ပြားေရးကုိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အစိုးရသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

သီရိလကၤာအစိုးရသည္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း အေရးေပၚ အေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအစျပဳသည့္ ကန္ဒီၿမိဳ႕၌ ညမထြက္ရအမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ကန္ဒီ၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့ရသည္။ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ သီရိလကၤာဆက္သြယ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ အျခားလူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အယူအစဲြျပင္းထန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက မြတ္စလင္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုအပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာရွိ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဓိက႐ုဏ္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ဝွက္အပ္စ္ကဲ့သို႔ မက္ေဆ့ဂ်္ေပးပို႔ႏုိင္ သည့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကန္ဒီ၌ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုိလံုးဝရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ကိုလမ္ဘိုမွ ၇၂ မိုင္ကြာေဝးေသာ ကန္ဒီ၌ အင္တာနက္စနစ္ ပိတ္ဆုိ႔ ထားမႈေၾကာင့္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ အခက္အခဲေတြ႔ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply