ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၊ အစိုးရနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားမ်ားမေဟာရန္ ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဥကၠ႒ မိန္႔ၾကား

0
207

မႏၲေလး၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားသည့္ မႏၲေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ နာယက ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) အား တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားသည္မွာ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည့္မည္ျဖစ္ကာ ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၊ အစိုးရနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားမ်ား မေဟာရန္ ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱကုမာရာဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုနွင့္ တစ္ခုအၾကား အမုန္းတရားပြားမ်ားၿပီး ဘာသာေရးအထိကရုဏ္းျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား နွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားအၾကားတြင္ ဘက္လိုက္ေဝဖန္ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားေဟာခြင့္တစ္နွစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

“ျပည့္သြားရင္ေတာ့ ေဟာလို႔ရပါတယ္ ။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဘာမွလုပ္တာ မရွိပါဘူး ။ ဦးဝီရသူအေနနဲ႔ ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားေတြမေဟာနဲ႔ ။ ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္ အထက႒ာအတိုင္းေဟာရင္ ဘာမွ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး ။ အစိုးရနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မေဟာနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေဟာေတာ့ အစိုးရပိုင္းက အေရးယူမွာေပါ့ ။ ဘုရားေဟာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေဟာရင္ သံဃာ့နာယက ရံုးေတြက အေရးယူလိမ့္မယ္”ဟု ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱကုမာရာဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တရားေဟာပိတ္ထားသည့္ၾကားက ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ပိတ္သည့္ တရားပြဲမ်ားစီစဥ္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေဟာေျပာျခင္းသည္လည္း ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး က ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ တရားပြဲတစ္ပြဲ ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားသည့္ မႏၲေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ နာယက ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) အား တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားသည္မွာ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည့္မည္ျဖစ္ကာ ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၊ အစိုးရနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားမ်ား မေဟာရန္ ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱကုမာရာဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုနွင့္ တစ္ခုအၾကား အမုန္းတရားပြားမ်ားၿပီး ဘာသာေရးအထိကရုဏ္းျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား နွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားအၾကားတြင္ ဘက္လိုက္ေဝဖန္ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားေဟာခြင့္တစ္နွစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

“ျပည့္သြားရင္ေတာ့ ေဟာလို႔ရပါတယ္ ။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဘာမွလုပ္တာ မရွိပါဘူး ။ ဦးဝီရသူအေနနဲ႔ ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားေတြမေဟာနဲ႔ ။ ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္ အထက႒ာအတိုင္းေဟာရင္ ဘာမွ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး ။ အစိုးရနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မေဟာနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေဟာေတာ့ အစိုးရပိုင္းက အေရးယူမွာေပါ့ ။ ဘုရားေဟာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေဟာရင္ သံဃာ့နာယက ရံုးေတြက အေရးယူလိမ့္မယ္”ဟု ဗဟိုသံဃာ့နာယက ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱကုမာရာဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တရားေဟာပိတ္ထားသည့္ၾကားက ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ပိတ္သည့္ တရားပြဲမ်ားစီစဥ္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေဟာေျပာျခင္းသည္လည္း ဘုရားေဟာနွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး က ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ဦးဝီရသူအေနျဖင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ တရားပြဲတစ္ပြဲ ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply