ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုအေရးယူခဲ့သည့္အမႈ ၇ မႈရွိ

0
214

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွတိုင္ၾကားစာမ်ားေပးပို႕မႈအရ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈ ၇ မႈရွိေၾကာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ေျပာသည္။

“ျပည္သူမ်ားရဲ႕တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေရအတြက္က ၇ခုျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားမေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္မည္မွ်ရွိသည္ ကိုသိရွိလိုေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ ေမးျမန္းမႈကိုျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚတိုင္ၾကားခဲ့သည့္ တိုင္စာေပါင္း ၂၂၃၇ေစာင္ရွိၿပီး ၁၂၄၁မႈကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးယင္းအမႈမ်ားထဲမွ ၇ မႈအေရးယူခဲ့ကာ ၉၉၆မႈ ဆက္ လက္စီစစ္ရန္က်န္ ရွိေနေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားတိုင္ၾကားလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးရွိ ၀င္စာမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ ႐ံုးဖြင့္ရက္အတြင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိး Facebook

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွတိုင္ၾကားစာမ်ားေပးပို႕မႈအရ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈ ၇ မႈရွိေၾကာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ေျပာသည္။

“ျပည္သူမ်ားရဲ႕တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေရအတြက္က ၇ခုျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားမေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္မည္မွ်ရွိသည္ ကိုသိရွိလိုေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ ေမးျမန္းမႈကိုျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚတိုင္ၾကားခဲ့သည့္ တိုင္စာေပါင္း ၂၂၃၇ေစာင္ရွိၿပီး ၁၂၄၁မႈကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးယင္းအမႈမ်ားထဲမွ ၇ မႈအေရးယူခဲ့ကာ ၉၉၆မႈ ဆက္ လက္စီစစ္ရန္က်န္ ရွိေနေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားတိုင္ၾကားလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးရွိ ၀င္စာမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ ႐ံုးဖြင့္ရက္အတြင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိး Facebook

Leave a Reply