ၿငိမ္းစုစီ ဥေပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ခ်က္ဖ်က္သိမ္းေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ျမွင့္ရန္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚ

0
154

ရန္ကုန္။ မတ္ ၈။ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၿငိမ္းစုစီ ( ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းျခင္းႏွင့္ လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ) ဥပေဒကို ဖ်က္္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝး တစ္ခုအား ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားကို မဖိတ္ထားေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

” မီဒီယာေတြကိုေတာ့ အစည္းအေဝးၿပီးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ ေျပာႏိုင္မွာပါ။ အစည္းအေဝးကို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မွာ ပါတဲ့သူေတြကို ေခၚထားပါတယ္။ ” ဟု အမည္မထုတ္ေဖာ္လိုေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ပဥၥမလိႈ္င္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ၿငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ရာေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သခင္ျမပန္းၿခံမွ ဆူးေလအထိလမ္းေလွ်ာက္္ ဆႏၵျပခဲ့သည္္။ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ေဟာေျပာပြဲတြင္လည္း ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားထားၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္အႀကံျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေနျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊၊ ေငြ သိုု႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္္တြန္းျခင္းကို ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို ၃ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား၏ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေနၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၈။ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၿငိမ္းစုစီ ( ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းျခင္းႏွင့္ လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ) ဥပေဒကို ဖ်က္္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝး တစ္ခုအား ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားကို မဖိတ္ထားေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

” မီဒီယာေတြကိုေတာ့ အစည္းအေဝးၿပီးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ ေျပာႏိုင္မွာပါ။ အစည္းအေဝးကို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မွာ ပါတဲ့သူေတြကို ေခၚထားပါတယ္။ ” ဟု အမည္မထုတ္ေဖာ္လိုေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ပဥၥမလိႈ္င္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ၿငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ရာေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သခင္ျမပန္းၿခံမွ ဆူးေလအထိလမ္းေလွ်ာက္္ ဆႏၵျပခဲ့သည္္။ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ေဟာေျပာပြဲတြင္လည္း ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားထားၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္အႀကံျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေနျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊၊ ေငြ သိုု႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္္တြန္းျခင္းကို ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို ၃ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား၏ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေနၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply