ေရသြင္းေျမာင္းအတြင္း ေရဆင္းခ်ိဳးရာမွ အသက္(၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ ဆရာေလးတစ္ပါး ေရနစ္၍ ပ်ံလြန္

0
148

မႏၲေလး၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ ႔ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ ႔နယ္ အမွတ္(၄) ေျခလ်င္တပ္ရင္းေ႐ွ႕ရွိ ဆည္ေတာ္ႀကီးေရသြင္းေျမာင္းအတြင္း ေရဆင္းခ်ိဳးၾကေသာ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားထဲ မွ အသက္ (၁၃) နွစ္ အရြယ္ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးတစ္ပါးသည္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ေရနစ္ကာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရသည္။

ေရသြင္းေျမာင္းအတြင္း ေပၚေတာ္မူ ေက်ာင္းတိုက္မွ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလး (၇) ပါးေရဆင္းခ်ိဳးရာ နႏၵဝရီ (၁၃) နွစ္ နွင့္ ေစရစာရီ (၁၃) နွစ္ တို႔မွာ ေရနစ္ခဲ့ၿပီး က်န္မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားက ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၄) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔တို႔က စုေပါင္းရွာေဖြရာ နႏၵဝရီ ကို အသက္ရွင္လွ်က္ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေစရစာရီ မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူလွ်က္ ကယ္ဆယ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ ႔ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ ႔နယ္ အမွတ္(၄) ေျခလ်င္တပ္ရင္းေ႐ွ႕ရွိ ဆည္ေတာ္ႀကီးေရသြင္းေျမာင္းအတြင္း ေရဆင္းခ်ိဳးၾကေသာ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားထဲ မွ အသက္ (၁၃) နွစ္ အရြယ္ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးတစ္ပါးသည္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ေရနစ္ကာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရသည္။

ေရသြင္းေျမာင္းအတြင္း ေပၚေတာ္မူ ေက်ာင္းတိုက္မွ မယ္သီလရွင္ ဆရာေလး (၇) ပါးေရဆင္းခ်ိဳးရာ နႏၵဝရီ (၁၃) နွစ္ နွင့္ ေစရစာရီ (၁၃) နွစ္ တို႔မွာ ေရနစ္ခဲ့ၿပီး က်န္မယ္သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားက ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၄) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔တို႔က စုေပါင္းရွာေဖြရာ နႏၵဝရီ ကို အသက္ရွင္လွ်က္ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေစရစာရီ မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူလွ်က္ ကယ္ဆယ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply