ေစတီပုထုိးမ်ား ျပဳျပင္ရာ၌ ျပည္သူမ်ား၏ ထည္႔၀င္ေငြျဖင္႔သာသုံးစြဲေန

0
174

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၇။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ ၿပဳိက် ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ႔မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ေစတီပုထုိး အေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ တစ္ျပားတခ်ပ္မွ သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူလူထု၏ ထည္႔၀င္ေငြျဖင္႔သာ သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

“ယေန႔အထိ ေစတီပုထုိးေတြ သာသနာနိက အေဆာက္အုံေတြကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ အခါမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ ထည္႔၀င္ေငြနဲ႔ပဲ ျပဳျပင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ထဲက တစ္ျပားမွ မသုံးစြဲပါဘူး။ အခုလဲ လုံေလာက္မႈရွိေနေသးတာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ အလွဴေငြ လဲ ဆက္လက္ခံေတာ႔ပါဘူး”ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္႔ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာစဥ္ သတင္း မီဒီယာ မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပုဂံၿမဳိ႕မွ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထုိးမ်ားႏွင္႔ သာသနာနိသ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပဳိက် ပ်က္စီးခဲ႔ၿပီး ေခ်ာက္၊ မေကြး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးမွ ေစတီပုထုိးမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ႔ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈက တစ္ခ်ဳိ႕ပုထုိးေတာ္ႀကီးေတြ က်န္ပါမယ္။ ဥပမာ သေဗၺညဳ လုိမ်ဳိးေတာ့က်န္ပါမယ္။ ၂၀၁၆ ငလ်င္မွာ ပုဂံေဒသက သာသနိက အေဆာက္အအုံ ၃၈၉ ဆူ ေရနံေခ်ာင္း ေခ်ာက္ မေကြး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေနာက္ ရခုိင္ေျမာက္ဦးေဒသေတြမွာ ပ်က္စီးခဲ႔ပါတယ္”ဟု သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ႔သည့္ ေစတီပုထုိးမ်ားအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေစတီပုထုိးေတာ္ႀကီးမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ က်န္ရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၇။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ ၿပဳိက် ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ႔မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ေစတီပုထုိး အေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ တစ္ျပားတခ်ပ္မွ သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူလူထု၏ ထည္႔၀င္ေငြျဖင္႔သာ သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

“ယေန႔အထိ ေစတီပုထုိးေတြ သာသနာနိက အေဆာက္အုံေတြကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ အခါမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ ထည္႔၀င္ေငြနဲ႔ပဲ ျပဳျပင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ထဲက တစ္ျပားမွ မသုံးစြဲပါဘူး။ အခုလဲ လုံေလာက္မႈရွိေနေသးတာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ အလွဴေငြ လဲ ဆက္လက္ခံေတာ႔ပါဘူး”ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္႔ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာစဥ္ သတင္း မီဒီယာ မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပုဂံၿမဳိ႕မွ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထုိးမ်ားႏွင္႔ သာသနာနိသ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပဳိက် ပ်က္စီးခဲ႔ၿပီး ေခ်ာက္၊ မေကြး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးမွ ေစတီပုထုိးမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ႔ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈက တစ္ခ်ဳိ႕ပုထုိးေတာ္ႀကီးေတြ က်န္ပါမယ္။ ဥပမာ သေဗၺညဳ လုိမ်ဳိးေတာ့က်န္ပါမယ္။ ၂၀၁၆ ငလ်င္မွာ ပုဂံေဒသက သာသနိက အေဆာက္အအုံ ၃၈၉ ဆူ ေရနံေခ်ာင္း ေခ်ာက္ မေကြး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေနာက္ ရခုိင္ေျမာက္ဦးေဒသေတြမွာ ပ်က္စီးခဲ႔ပါတယ္”ဟု သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ႔သည့္ ေစတီပုထုိးမ်ားအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေစတီပုထုိးေတာ္ႀကီးမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ က်န္ရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply