အိမ္ေမြးေခြးအလွျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲစတုတၳအႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပမည္

0
185

ရန္ကုန္။ မတ္ ၈။ ၂၀၁၈

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို စနစ္တက်ေမြးျမဴ ၿပီး တိရစာၦန္ခ်စ္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈပိုရေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္မည့္ အိမ္းေမြးေခြးအလွျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွသိရသည္။

အိမ္ေမြးေခြးျပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာၻေအးဘုရာလမ္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းေထာင့္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၊ ပုလဲမဟာ ၿမိဳင္ပန္းျခံ၌ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ၿပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲ၊ျပပြဲမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ မက်င္းပျဖစ္ေတာ့ဘဲ ယခု ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေမြးျမဴ ၾကၿပီး တိရစာၦန္မ်ားရဲ႕ ေဆး၀ါး၊အစားအစာ၊လိုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည္ပကေန တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသူေတြရယ္ တိရစာၦန္ခ်စ္သူေတြအၾကား ရင္းႏွီးမႈပိုရေစဖို႔ စတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြနဲ႕က်င္းပ တာျဖစ္ပါတယ္။၅ ရက္တိုင္တုိင္ ျပပြဲနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါ တယ္။”ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရစာၦန္ ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚလွေမဦးကေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မနက္ ၈ နာရီ မွ စတင္ မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား ျပိဳင္ပြဲအေန ႏွင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၈။ ၂၀၁၈

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို စနစ္တက်ေမြးျမဴ ၿပီး တိရစာၦန္ခ်စ္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈပိုရေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္မည့္ အိမ္းေမြးေခြးအလွျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွသိရသည္။

အိမ္ေမြးေခြးျပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာၻေအးဘုရာလမ္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းေထာင့္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၊ ပုလဲမဟာ ၿမိဳင္ပန္းျခံ၌ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ၿပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲ၊ျပပြဲမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ မက်င္းပျဖစ္ေတာ့ဘဲ ယခု ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေမြးျမဴ ၾကၿပီး တိရစာၦန္မ်ားရဲ႕ ေဆး၀ါး၊အစားအစာ၊လိုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည္ပကေန တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသူေတြရယ္ တိရစာၦန္ခ်စ္သူေတြအၾကား ရင္းႏွီးမႈပိုရေစဖို႔ စတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြနဲ႕က်င္းပ တာျဖစ္ပါတယ္။၅ ရက္တိုင္တုိင္ ျပပြဲနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါ တယ္။”ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရစာၦန္ ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚလွေမဦးကေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မနက္ ၈ နာရီ မွ စတင္ မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား ျပိဳင္ပြဲအေန ႏွင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply