အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔ ေမတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္

0
148

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၉

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးေဆြးေႏြးရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ ေမတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိေန ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သမၼတထရမ့္ကို ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပး ခၽြန္အူယြန္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ခၽြန္အူယြန္ပါဝင္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ယင္းေနာက္တြင္ အေမရိကန္သို႔ဆက္လက္သြားေရာက္၍ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေနာက္ထပ္ႏ်ဴလက္နက္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာဆုိခဲ့သည္။ သမၼတထရမ့္သည္ တင္ျပမႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ႏ်ဴလက္နက္ လံုးဝ ကင္းစင္ေရးအတြက္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေမတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကုိမူ ႐ုပ္သိမ္းေပးဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က အတည္ျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သံတမန္ေရးအရ အေလွ်ာ့ေပးမည့္ဟန္ျပၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏ်ဴလက္နက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ သမၼတထရမ့္၏အႀကံေပးမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကေခ်။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီလာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေအာင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခၽြန္အူယြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၉

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးေဆြးေႏြးရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ ေမတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိေန ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သမၼတထရမ့္ကို ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပး ခၽြန္အူယြန္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ခၽြန္အူယြန္ပါဝင္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ယင္းေနာက္တြင္ အေမရိကန္သို႔ဆက္လက္သြားေရာက္၍ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေနာက္ထပ္ႏ်ဴလက္နက္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာဆုိခဲ့သည္။ သမၼတထရမ့္သည္ တင္ျပမႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ႏ်ဴလက္နက္ လံုးဝ ကင္းစင္ေရးအတြက္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေမတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္သည္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကုိမူ ႐ုပ္သိမ္းေပးဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က အတည္ျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သံတမန္ေရးအရ အေလွ်ာ့ေပးမည့္ဟန္ျပၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏ်ဴလက္နက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ သမၼတထရမ့္၏အႀကံေပးမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကေခ်။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီလာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေအာင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခၽြန္အူယြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply