ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေႏွးေျပးခဲ့ၾက

0
152

ဂ်က္ဒါ မတ္ ၉

မတ္ ၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္စုသည္ အေႏွးေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းအရ သိရသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ ထားမႈတခ်ိဳ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုးပဲြမ်ားကုိသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ကာ လာမည့္ေႏြရာသီမွစၿပီး ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္မႈ အမ်ားဆံုး ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အယူအစြဲႀကီးမားေသာ ေဆာ္ဒီ၌ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုပါက အမ်ိဳးသား ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ဦးစြာရယူၾကရသည္။

ဂ်က္ဒါရွိ သမုိင္းဝင္ရပ္ကြက္တြင္ ဝတ္႐ုံၿခံဳထည္ႀကီးမ်ားဝတ္ဆင္ ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေႏွးေျပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနမ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ အစိုးရသည္ မိန္းကေလးမ်ား အား ကစား ေလ့က်င့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အားကစားကလပ္မ်ားကုိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္းတြင္ အေျပးေလ့က်င့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ ရွားေတာင့္ရွားခဲျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး အစျပဳၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလုပ္အကိုင္၊ ဘဝ၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔တြင္ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားအရာရာေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေႏွးေျပးမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ဆာမာကင္ဆာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာေရးဆိုခြင့္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အေႏွးေျပးပဲြကုိ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယက္စ္မင္ဟက္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဂ်က္ဒါ မတ္ ၉

မတ္ ၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္စုသည္ အေႏွးေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းအရ သိရသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ ထားမႈတခ်ိဳ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုးပဲြမ်ားကုိသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ကာ လာမည့္ေႏြရာသီမွစၿပီး ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္မႈ အမ်ားဆံုး ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အယူအစြဲႀကီးမားေသာ ေဆာ္ဒီ၌ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုပါက အမ်ိဳးသား ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ဦးစြာရယူၾကရသည္။

ဂ်က္ဒါရွိ သမုိင္းဝင္ရပ္ကြက္တြင္ ဝတ္႐ုံၿခံဳထည္ႀကီးမ်ားဝတ္ဆင္ ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေႏွးေျပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနမ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ အစိုးရသည္ မိန္းကေလးမ်ား အား ကစား ေလ့က်င့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အားကစားကလပ္မ်ားကုိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္းတြင္ အေျပးေလ့က်င့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ ရွားေတာင့္ရွားခဲျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး အစျပဳၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလုပ္အကိုင္၊ ဘဝ၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔တြင္ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားအရာရာေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေႏွးေျပးမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ဆာမာကင္ဆာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာေရးဆိုခြင့္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အေႏွးေျပးပဲြကုိ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယက္စ္မင္ဟက္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply