မႏၲေလး – မတၱရာကားလမ္းသစ္ ​ေဖာက္လုပ္မည္

0
178

မႏၲေလး၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊတေခ်ာင္း​ေျမာင္​းေဘာင္လမ္းအတိုင္း မတၱရာ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ သံတံတားအထိ မႏၲေလး – မတၱရာကားလမ္းသစ္​တစ္ခု ေဖာက္လုပ္သြားရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ယင္းလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလး – မိုးကုတ္ ကားလမ္း၊ ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္း ဆုံ၊ ပန္းယ်ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သစၥာရ ဘုရားအနီး၊ ဝဲႀကီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီး၊ သရက္ေတာအေရွ႕ေက်း႐ြာ ကိုးေတာင္ ျပည့္ဘုရားအနီးႏွင့္ ပိေတာက္ပင္တံတားအထိသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလး မတၱရာ လမ္းပိုင္းက မႏၲေလး – မိုးကုတ္ ကားလမ္းမွာ ပါတာျဖစ္တယ္ ။ အရင္က အသြားအလာနည္းေပမယ့္ အခု အသြား အလာမ်ားၿပီး ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာေတြ ခဏ ခဏ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္မႈမျဖစ္ေအာင္ မႏၲေလး – မတၱရာ ကားလမ္းသစ္ခု ေဖာက္မွာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ မႈေတြလုပ္ၿပီးရင္ စတင္ေဖာက္လုပ္သြားမယ္”ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းေဘာင္လမ္းအတိုင္း ေဖာက္လုပ္မည့္ မႏၲေလး – မတၱရာ လမ္းသစ္၏ အရွည္သည္​ (၁၅) မိုင္ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္း အက်ယ္မွာ ၄၅ ေပ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္၍ အိမ္စီးကားမ်ား နွင့္ ယာဥ္ငယ္မ်ား အတြက္ ဦးစားေပး ေဖာက္လုပ့္ခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လ်ာထားလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ပါဝင္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား အတြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္ အထား၊ ေျမာင္းေဘာင္ဧရိယာႏွင့္ အသစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းဧရိယာတို႔အား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊတေခ်ာင္း​ေျမာင္​းေဘာင္လမ္းအတိုင္း မတၱရာ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ သံတံတားအထိ မႏၲေလး – မတၱရာကားလမ္းသစ္​တစ္ခု ေဖာက္လုပ္သြားရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ယင္းလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလး – မိုးကုတ္ ကားလမ္း၊ ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္း ဆုံ၊ ပန္းယ်ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သစၥာရ ဘုရားအနီး၊ ဝဲႀကီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီး၊ သရက္ေတာအေရွ႕ေက်း႐ြာ ကိုးေတာင္ ျပည့္ဘုရားအနီးႏွင့္ ပိေတာက္ပင္တံတားအထိသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလး မတၱရာ လမ္းပိုင္းက မႏၲေလး – မိုးကုတ္ ကားလမ္းမွာ ပါတာျဖစ္တယ္ ။ အရင္က အသြားအလာနည္းေပမယ့္ အခု အသြား အလာမ်ားၿပီး ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာေတြ ခဏ ခဏ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္မႈမျဖစ္ေအာင္ မႏၲေလး – မတၱရာ ကားလမ္းသစ္ခု ေဖာက္မွာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ မႈေတြလုပ္ၿပီးရင္ စတင္ေဖာက္လုပ္သြားမယ္”ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းေဘာင္လမ္းအတိုင္း ေဖာက္လုပ္မည့္ မႏၲေလး – မတၱရာ လမ္းသစ္၏ အရွည္သည္​ (၁၅) မိုင္ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္း အက်ယ္မွာ ၄၅ ေပ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္၍ အိမ္စီးကားမ်ား နွင့္ ယာဥ္ငယ္မ်ား အတြက္ ဦးစားေပး ေဖာက္လုပ့္ခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လ်ာထားလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ပါဝင္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား အတြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္ အထား၊ ေျမာင္းေဘာင္ဧရိယာႏွင့္ အသစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းဧရိယာတို႔အား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply