ျမန္မာ – တရုတ္ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀း က်င္းပ

0
146

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာ – တရုတ္ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ၃ ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပန္အလွန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကုိ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟုိတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္ခုိင္၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ (National Energy Administration – NEA)၏ Vice Asministrator ျဖစ္သူ H.E. Mr. Li Fanrong၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E.Dr.Tawfiq-e-Elahi-Chowdhury BB ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီေန႔ကေတာ႔ ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံရဲ႕ အစည္းေ၀းပါ။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြတက္ ေရာက္ၾကပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံကေန လွ်ပ္စစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလဲ ပုိ႔မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ၿပီးေတာ့လဲ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကုိ ပုိ႔မယ္ဆုိတဲ့ ဒါေလးကုိ စတင္ၿပီးေတာ႔ ညိွႏႈိင္းတဲ့ အစည္းအေ၀းေလးပါ။ ဘာမွေတာ႔ အေသးစိတ္ေတာ႔ မထြက္ေသး ဘူး”ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သုံးႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ႔လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က နည္းပညာအရ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ၊ ဗုိ႔အားက လည္း မ်ားမယ္လုိင္းေတြကလည္း ရွည္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိနည္း ပညာေတြ သုံးမလဲ၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အတြက္ သူ႔ႏုိင္ငံ ကုိယ္႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ဥပေဒပုိင္း ဆုိင္ရာ အားလုံး ညီညီညြတ္ ညြတ္ျဖစ္ ေအာင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆုိတာေတြ၊ ဘယ္လုိ စံခ်ိန္ စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတာေတြကုိ ဒီလကုန္မွာ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ – တရုတ္ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အိမ္နီးခ်င္း ၃ ႏုိင္ငံတို႔ အၾကား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မွ်ေ၀သုံးစြဲေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးတုိ႔တြင္ တုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ၃ ႏုိင္ငံအၾကား ကာလၾကာရွည္ ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိခုိင္ၿမဲလာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္အား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္သည္႔အျပင္ အျခားအခြင္႔အလမ္း မ်ားလဲ ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွ့င့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာ – တရုတ္ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ၃ ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပန္အလွန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကုိ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟုိတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္ခုိင္၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ (National Energy Administration – NEA)၏ Vice Asministrator ျဖစ္သူ H.E. Mr. Li Fanrong၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E.Dr.Tawfiq-e-Elahi-Chowdhury BB ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီေန႔ကေတာ႔ ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံရဲ႕ အစည္းေ၀းပါ။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြတက္ ေရာက္ၾကပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံကေန လွ်ပ္စစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလဲ ပုိ႔မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ၿပီးေတာ့လဲ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကုိ ပုိ႔မယ္ဆုိတဲ့ ဒါေလးကုိ စတင္ၿပီးေတာ႔ ညိွႏႈိင္းတဲ့ အစည္းအေ၀းေလးပါ။ ဘာမွေတာ႔ အေသးစိတ္ေတာ႔ မထြက္ေသး ဘူး”ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သုံးႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ႔လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က နည္းပညာအရ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ၊ ဗုိ႔အားက လည္း မ်ားမယ္လုိင္းေတြကလည္း ရွည္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိနည္း ပညာေတြ သုံးမလဲ၊ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အတြက္ သူ႔ႏုိင္ငံ ကုိယ္႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ဥပေဒပုိင္း ဆုိင္ရာ အားလုံး ညီညီညြတ္ ညြတ္ျဖစ္ ေအာင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆုိတာေတြ၊ ဘယ္လုိ စံခ်ိန္ စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတာေတြကုိ ဒီလကုန္မွာ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ – တရုတ္ – ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အိမ္နီးခ်င္း ၃ ႏုိင္ငံတို႔ အၾကား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မွ်ေ၀သုံးစြဲေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးတုိ႔တြင္ တုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ၃ ႏုိင္ငံအၾကား ကာလၾကာရွည္ ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိခုိင္ၿမဲလာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္အား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္သည္႔အျပင္ အျခားအခြင္႔အလမ္း မ်ားလဲ ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွ့င့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply