ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ဟုဆို

0
117

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ရျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း္ျပည္သူူူ႔႔႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒတစ္ခုကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္တာျဖစ္ပါ တယ္။ျပည့္စံုလာေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ညီလာေအာင္ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူထုရဲ႕အေျခခံရပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ စုေ၀းခြင့္ေတြကို ထိခိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဆႏၵျပတာေတြရွိေနပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြကို တကယ့္ဆႏၵတိုင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပေယာဂ ပါတယ္ ဆိုတာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ရိုးရိုး သားသားဆႏၵျပတဲ့လူေတြအတြက္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်သူေတြက ဒီဥပေဒက ဘာမွ ျပသနာမရွိဘူး။ အေမွာင့္အဖ်က္ ပေယာဂပါလာရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုပ်က္ေအာင္လုပ္တာပဲ ဆႏၵျပလို႔ေတာ့ရတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ဆူပူေအာင္လုပ္လို႔ မရဘူး ဆိုတာေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာ ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္သြားေအာင္ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားအစားထိုးျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးမွတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးပို႔လာသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” အားျပည္သူ႔လၽႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးေၾကညာခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၂၀၌ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာသို႔အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မရိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို တမင္မမွန္မကန္ေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း(သို႔) စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ခံရလွ်င္ ထိိုသူအား သံုးလ ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ က်ပ္သံုးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးခ်မွတ္နိုင္ ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကအမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ရျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း္ျပည္သူူူ႔႔႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေျပာသည္။

“ဒီဥပေဒတစ္ခုကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္တာျဖစ္ပါ တယ္။ျပည့္စံုလာေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ညီလာေအာင္ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူထုရဲ႕အေျခခံရပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ စုေ၀းခြင့္ေတြကို ထိခိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဆႏၵျပတာေတြရွိေနပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြကို တကယ့္ဆႏၵတိုင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပေယာဂ ပါတယ္ ဆိုတာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ရိုးရိုး သားသားဆႏၵျပတဲ့လူေတြအတြက္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်သူေတြက ဒီဥပေဒက ဘာမွ ျပသနာမရွိဘူး။ အေမွာင့္အဖ်က္ ပေယာဂပါလာရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုပ်က္ေအာင္လုပ္တာပဲ ဆႏၵျပလို႔ေတာ့ရတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ဆူပူေအာင္လုပ္လို႔ မရဘူး ဆိုတာေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာ ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္သြားေအာင္ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားအစားထိုးျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးမွတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးပို႔လာသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” အားျပည္သူ႔လၽႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးေၾကညာခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၂၀၌ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာသို႔အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မရိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို တမင္မမွန္မကန္ေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း(သို႔) စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ခံရလွ်င္ ထိိုသူအား သံုးလ ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ က်ပ္သံုးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးခ်မွတ္နိုင္ ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကအမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply