ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုင္ခ်က္ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ရဲစခန္းတစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕

0
127

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ မႈခငး္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကအမႈဖြင့္တိုင္ၾကားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲကင္းစခန္းအားပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေမယုအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျမစ္အေနာက္ဘက္အျခမ္းရွိ ေစတီျပင္ နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္အဆင္ေျပေစရန္ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမးရွိ ေကာက္တန္းရဲကင္းစခန္းကို ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ေရးဖြင့္နိုင္ေသာ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ လံုျခံဳေရး၊တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမယုျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ ျခမ္း သို႔ သြားရန္မလိုပဲ ပမထသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး အတြက္ ေက်ာက္တန္းရဲစခန္းကို ပထမ သတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေသာ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ “ ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ေဒၚခင္ေစာေ၀ မွ “ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲနယ္ေျမ (၅)ခုအနက္ ေမယုျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာ ေစတီျပင္နယ္ေျမနွင့္ ေလာင္ေခ်ာင္းနယ္ေျမကို နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တာ၀န္ယူေစၿပီး ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း အပိုင္နယ္ေျမနွင့္ တစ္ဆက္တည္းတည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မနယ္ေျမ ၊ကူေတာင္ နယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမ၊ေက်ာက္တန္းနယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ အမွတ(၁) နယ္္္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔မွ နယ္ေျမရဲစခန္းတစ္ခု၊ ရဲကင္းစခန္း (၃)ခုနွင့္ ေမယုအေနာက္ ဘက္ျခမ္း တြင္ နယ္ေျမရဲစခန္း (၁)ခု ၊ ရဲကင္းစခန္း ၉ ခု တို႔ျဖင့္ ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၏ဖြဲစည္းပံုသည္ အရာရွိ (၇) ဦး၊ အျခားအဆင့္(၈)ဦး စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အရာရွိ(၄)ဦး ၊အျခားအဆင့္ (၁၀)ဦး စုစုေပါင္း(၁၄) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အရာရွိ(၁၂)ဦး ၊အျခားအဆင့္(၆၉)ဦး ၊စုစုေပါင္း (၈၁)ဦးျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ အရာရွိ(၆)ဦး ၊ အျခားအဆင့္(၆၄)ဦး စုစုေပါင္း(၇၀)ဦး ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးနွင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတို႔မွ ရဲကင္းစခန္းမရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၅)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၃၄)ရြာ တို႔တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားေဆာင္ရြက္ေပးလွက္ရွိေၾကာင္းရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔အား အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ရွီသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ားနွင့္ ျဖန္႔ခြဲ၍ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အမွတ္(၁) နယ္ျခား ေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ မႈခငး္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကအမႈဖြင့္တိုင္ၾကားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲကင္းစခန္းအားပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေမယုအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျမစ္အေနာက္ဘက္အျခမ္းရွိ ေစတီျပင္ နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္အဆင္ေျပေစရန္ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမးရွိ ေကာက္တန္းရဲကင္းစခန္းကို ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ေရးဖြင့္နိုင္ေသာ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ လံုျခံဳေရး၊တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမယုျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ ျခမ္း သို႔ သြားရန္မလိုပဲ ပမထသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး အတြက္ ေက်ာက္တန္းရဲစခန္းကို ပထမ သတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေသာ နယ္ေျမရဲစခန္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ “ ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ေဒၚခင္ေစာေ၀ မွ “ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲနယ္ေျမ (၅)ခုအနက္ ေမယုျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာ ေစတီျပင္နယ္ေျမနွင့္ ေလာင္ေခ်ာင္းနယ္ေျမကို နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တာ၀န္ယူေစၿပီး ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း အပိုင္နယ္ေျမနွင့္ တစ္ဆက္တည္းတည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မနယ္ေျမ ၊ကူေတာင္ နယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမ၊ေက်ာက္တန္းနယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ အမွတ(၁) နယ္္္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔မွ နယ္ေျမရဲစခန္းတစ္ခု၊ ရဲကင္းစခန္း (၃)ခုနွင့္ ေမယုအေနာက္ ဘက္ျခမ္း တြင္ နယ္ေျမရဲစခန္း (၁)ခု ၊ ရဲကင္းစခန္း ၉ ခု တို႔ျဖင့္ ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၏ဖြဲစည္းပံုသည္ အရာရွိ (၇) ဦး၊ အျခားအဆင့္(၈)ဦး စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အရာရွိ(၄)ဦး ၊အျခားအဆင့္ (၁၀)ဦး စုစုေပါင္း(၁၄) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အရာရွိ(၁၂)ဦး ၊အျခားအဆင့္(၆၉)ဦး ၊စုစုေပါင္း (၈၁)ဦးျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ အရာရွိ(၆)ဦး ၊ အျခားအဆင့္(၆၄)ဦး စုစုေပါင္း(၇၀)ဦး ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးနွင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတို႔မွ ရဲကင္းစခန္းမရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၅)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၃၄)ရြာ တို႔တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားေဆာင္ရြက္ေပးလွက္ရွိေၾကာင္းရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔အား အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ရွီသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ားနွင့္ ျဖန္႔ခြဲ၍ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အမွတ္(၁) နယ္ျခား ေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply