ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ား ျပန္လည္ တူးေဖာ္မည္

0
168

ပဲခူး၊ မတ္ ၉၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ားကိုျပန္လည္ တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းအေမြးအႏွစ္မ်ားျပန္လည္တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြအတြင္းမွ ပဲခူးၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ား ျပန္လည္တူေဖာ္နိုင္ရန္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝဝ၊ ေတာင္ငူက်ဳံးျပန္လည္ တူးေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ သေရေခတၱ ရာၿမိဳ႕ေဟာင္း ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၇၅ဝ အသီးသီးလ်ာထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ပဲခူးၿမိဳ႕ဟာ ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္ နန္းစိုက္ ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း တစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းနဲ႔ က်ဳံးေတြကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အလြန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဖြံံံံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဘ႑ာလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳ ခ်က္ ေတြကိုရယူၿပီးေတာ့မွ တူးေဖာ္တာေတြ၊ ျပဳျပင္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ မွာပါ။ အဲဒီမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕နန္းေတာ္ရာအတြင္းမွာလည္း ခရီးသြားေတြအတြက္ အပန္းေျဖႏိုင္မယ့္ေနရာေတြ စီစဥ္ထားရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေဌးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းမ်ားႏွင့္က်ဳံးမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ယင္းဧရိယာ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္အျပင္ နန္းေတာ္ရာအတြင္းရွိ ေျမဧရိယာ ၅ ဒသမ ၆ ဧကအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၉၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ားကိုျပန္လည္ တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းအေမြးအႏွစ္မ်ားျပန္လည္တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြအတြင္းမွ ပဲခူးၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးမ်ား ျပန္လည္တူေဖာ္နိုင္ရန္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝဝ၊ ေတာင္ငူက်ဳံးျပန္လည္ တူးေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ သေရေခတၱ ရာၿမိဳ႕ေဟာင္း ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၇၅ဝ အသီးသီးလ်ာထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ပဲခူးၿမိဳ႕ဟာ ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္ နန္းစိုက္ ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း တစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းနဲ႔ က်ဳံးေတြကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အလြန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဖြံံံံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဘ႑ာလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳ ခ်က္ ေတြကိုရယူၿပီးေတာ့မွ တူးေဖာ္တာေတြ၊ ျပဳျပင္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ မွာပါ။ အဲဒီမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕နန္းေတာ္ရာအတြင္းမွာလည္း ခရီးသြားေတြအတြက္ အပန္းေျဖႏိုင္မယ့္ေနရာေတြ စီစဥ္ထားရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေဌးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ရိုးေဟာင္းမ်ားႏွင့္က်ဳံးမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ယင္းဧရိယာ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္အျပင္ နန္းေတာ္ရာအတြင္းရွိ ေျမဧရိယာ ၅ ဒသမ ၆ ဧကအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply