စီးပြားေရး Visa ထုတ္ေပးမႈပယ္ဖ်က္ခံရသည့္အေပၚ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသား မွစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္း

0
187

ရန္ကုန္၊မတ္၉၊၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္မည့္ စီးပြားေရးVisa ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ခံရသည့္အေပၚဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦး က ယေန႔ မတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စြမ္းအင္က႑ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသား Mr. Christen Lamont Unni သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းႏိုင္ ငံျမန္မာသံရုံးမွတဆင့္ စီးပြားေရး Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ မွာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေလ်ွာက္ထား မႈတြင္ Visaအား အေၾကာင္းမဲ့ခြင့္မျပဳသကဲ့သို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းရာတြင္ လည္းတိက်၍စိတ္ေက်နပ္ ႏိုင္ဖြယ္အေျဖမေပးပဲ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ အားထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးကဲမ်ား သိႏိုင္ေစရန္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၀၃ခုႏွစ္ကစၿပီးျမန္မာနိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ခဲ႔ ပါတယ္။ စြမ္းအင္ က႑မွာ စလုပ္ခဲ့ၿပီးအဲ့ဒီ့ကတည္းကျမန္မာနိုင္ငံမွာအဝင္အထြက္ရွိခဲ႔ ပါတယ္။ယခင္ကvisaနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အခက္အခဲျပသနာလည္းမရွိခဲ႔ ပါဘူး။ဒီနိုင္ငံရဲ႕ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီေနထိုင္ခဲ႔ၿပီး
ျပစ္မႈဆိုင္ရာကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိခဲ႔ ပါတယ္။ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဗီဇာက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က လက္မွတ္မထိုးပဲလိုင္းထိုးၿပီးဖ်က္တယ္။ စုံစမ္းတဲ႔အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမေပးပါဘူး။သံရုံးဗီဇာဌာနကပထမ အတြင္းဝန္အမ်ိဳးသမီးဆိုသူနဲ႔ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါမွာလည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုေနတဲ့အတြက္ပါလို႔ေျပာပါတယ္။ Visa ထုတ္ေပး ျခင္း မထုတ္ေပး ျခင္းကလည္း ယင္းတို႔၏ သေဘာႏွင့္သာ ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာ ပါတယ္”ဟု Mr. Christen Lamont Unni ကေျပာသည္။

Mr. Christen Lamont Unniသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ စီးပြားေရးVisa ေလ်ွာက္ထားမႈကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၈ရက္ ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံျမန္မာသံရုံးသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားခဲ့ ၿပီး စီးပြားေရးVisaမရရွိသည့္အခက္အခဲေၾကာင့္မတ္လ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ Visaျဖင့္သာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔၀င္ေရာက္ လာၿပီး ယခုကဲ့သို႔ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ခဲ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈက႑မ်ား အတြက္ မလိုအပ္သည့္ အခက္အခဲျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၉၊၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္မည့္ စီးပြားေရးVisa ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ခံရသည့္အေပၚဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦး က ယေန႔ မတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စြမ္းအင္က႑ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသား Mr. Christen Lamont Unni သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းႏိုင္ ငံျမန္မာသံရုံးမွတဆင့္ စီးပြားေရး Visa ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ မွာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေလ်ွာက္ထား မႈတြင္ Visaအား အေၾကာင္းမဲ့ခြင့္မျပဳသကဲ့သို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းရာတြင္ လည္းတိက်၍စိတ္ေက်နပ္ ႏိုင္ဖြယ္အေျဖမေပးပဲ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ အားထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးကဲမ်ား သိႏိုင္ေစရန္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၀၃ခုႏွစ္ကစၿပီးျမန္မာနိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ခဲ႔ ပါတယ္။ စြမ္းအင္ က႑မွာ စလုပ္ခဲ့ၿပီးအဲ့ဒီ့ကတည္းကျမန္မာနိုင္ငံမွာအဝင္အထြက္ရွိခဲ႔ ပါတယ္။ယခင္ကvisaနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အခက္အခဲျပသနာလည္းမရွိခဲ႔ ပါဘူး။ဒီနိုင္ငံရဲ႕ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီေနထိုင္ခဲ႔ၿပီး
ျပစ္မႈဆိုင္ရာကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိခဲ႔ ပါတယ္။ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဗီဇာက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က လက္မွတ္မထိုးပဲလိုင္းထိုးၿပီးဖ်က္တယ္။ စုံစမ္းတဲ႔အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမေပးပါဘူး။သံရုံးဗီဇာဌာနကပထမ အတြင္းဝန္အမ်ိဳးသမီးဆိုသူနဲ႔ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါမွာလည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုေနတဲ့အတြက္ပါလို႔ေျပာပါတယ္။ Visa ထုတ္ေပး ျခင္း မထုတ္ေပး ျခင္းကလည္း ယင္းတို႔၏ သေဘာႏွင့္သာ ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာ ပါတယ္”ဟု Mr. Christen Lamont Unni ကေျပာသည္။

Mr. Christen Lamont Unniသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ စီးပြားေရးVisa ေလ်ွာက္ထားမႈကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၈ရက္ ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံျမန္မာသံရုံးသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားခဲ့ ၿပီး စီးပြားေရးVisaမရရွိသည့္အခက္အခဲေၾကာင့္မတ္လ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ Visaျဖင့္သာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔၀င္ေရာက္ လာၿပီး ယခုကဲ့သို႔ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ခဲ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈက႑မ်ား အတြက္ မလိုအပ္သည့္ အခက္အခဲျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply