လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ႀကီးေလးေသာထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးသြားႏိုင္ ရန္ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္မည္

0
168

ရန္ကုန္၊မတ္၉၊၂၀၁၈

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား တြင္ မူလရွိေနသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားထက္ ႀကီးေလးေသာထပ္တိုး ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ ရန္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမလိုလားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လာမည့္မတ္လ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ “လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပး “အမည္ျဖင့္ ဆႏၵျပဳေတာင္းဆိုျခင္း ႏွင့္ မ်ွေ၀ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာစံပလာဇာတြင္ ေန႔လယ္ ၁နာရီမွ စတင္ကာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကိုမလိုလားသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မဆိုႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပး ေစခ်င္တယ္။ လက္ရွိအျပစ္ဒဏ္ ေတြနဲ႔ မလုံ ေလာက္ဖူး လို႔ျမင္ပါတယ္။ပုဒ္မ ၃၇၆ က သက္ငယ္မုဒိမ္း ကိုေတာ့ အဓိက ထား ၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ႀကီးေလးတဲ့အျပစ္ဒဏ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုလို တာက အခုဆိုတစ္သက္တစ္ကၽြန္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္၂၀ပဲရွိတယ္။ အဲ့ဒါကိုႏွစ္ကိုထပ္ၿပီးေတာ့တိုးေစခ်င္တယ္။ ႏွစ္၄၀-၅၀ေပါ့ ေနာက္တစ္ခုက ျပစ္ဒဏ္ထဲမွာ ေလ်ာ့ရက္မရွိ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မရွိ ဆိုတာေတြပါ ထည့္ေပါင္းေစခ်င္တယ္။”ဟု လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ အတြက္ေတာင္းဆိုၾကမည့္ပြဲ မွသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ကိုေဇယ်ာထြန္း ကေျပာသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ဆႏၵျပဳေတာင္းဆိုသည့္ ပြဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ွေ၀ရန္spaker မ်ားအေနျဖင့္ကေလးသူငယ္ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဆူဇန္နာ လွလွစိုး၊ စာေရးဆရာ စိုးထိုက္(ဖဒို) တို႔မွ လိင္အၾကမ္းဖက္ ေသာအမႈ ကိစၥမ်ား ၊ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို အသိပညာေ၀မ်ွေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ၊လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာရွုံခ် ဆန္႔က်င္သည့္ ပိုစတာ၊ဗီႏိုင္း မ်ားခ်ိတ္ဆြဲ ဆႏၵျပျခင္း ၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားကိုလည္း အျဖဴေရာင္၀တ္စုံမ်ား၀တ္ဆင္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၉၊၂၀၁၈

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား တြင္ မူလရွိေနသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားထက္ ႀကီးေလးေသာထပ္တိုး ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ ရန္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမလိုလားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လာမည့္မတ္လ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ “လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပး “အမည္ျဖင့္ ဆႏၵျပဳေတာင္းဆိုျခင္း ႏွင့္ မ်ွေ၀ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာစံပလာဇာတြင္ ေန႔လယ္ ၁နာရီမွ စတင္ကာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကိုမလိုလားသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မဆိုႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပး ေစခ်င္တယ္။ လက္ရွိအျပစ္ဒဏ္ ေတြနဲ႔ မလုံ ေလာက္ဖူး လို႔ျမင္ပါတယ္။ပုဒ္မ ၃၇၆ က သက္ငယ္မုဒိမ္း ကိုေတာ့ အဓိက ထား ၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ႀကီးေလးတဲ့အျပစ္ဒဏ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုလို တာက အခုဆိုတစ္သက္တစ္ကၽြန္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္၂၀ပဲရွိတယ္။ အဲ့ဒါကိုႏွစ္ကိုထပ္ၿပီးေတာ့တိုးေစခ်င္တယ္။ ႏွစ္၄၀-၅၀ေပါ့ ေနာက္တစ္ခုက ျပစ္ဒဏ္ထဲမွာ ေလ်ာ့ရက္မရွိ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မရွိ ဆိုတာေတြပါ ထည့္ေပါင္းေစခ်င္တယ္။”ဟု လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ အတြက္ေတာင္းဆိုၾကမည့္ပြဲ မွသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ကိုေဇယ်ာထြန္း ကေျပာသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ဆႏၵျပဳေတာင္းဆိုသည့္ ပြဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ွေ၀ရန္spaker မ်ားအေနျဖင့္ကေလးသူငယ္ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဆူဇန္နာ လွလွစိုး၊ စာေရးဆရာ စိုးထိုက္(ဖဒို) တို႔မွ လိင္အၾကမ္းဖက္ ေသာအမႈ ကိစၥမ်ား ၊ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို အသိပညာေ၀မ်ွေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ၊လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာရွုံခ် ဆန္႔က်င္သည့္ ပိုစတာ၊ဗီႏိုင္း မ်ားခ်ိတ္ဆြဲ ဆႏၵျပျခင္း ၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားကိုလည္း အျဖဴေရာင္၀တ္စုံမ်ား၀တ္ဆင္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply