၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေတာင္းဆို

0
136

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရးအတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရျခင္း ၃ႏွစ္ျပည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသားထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအႏွစ္သာရ႐ွိ႐ွိ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ခ်က္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ ျပည္သူလူထု ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို အာမခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တခု အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ေရးတို့ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ ကို ခုခ်ိန္ထိလိုက္ေလ်ာတာ လုပ္ေပးတာမရွိေသးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ထပ္ေတာင္းဆိုတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန အၿမဲေဆာင္းဆိုေနတာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ကိုသန္႔ညီညီဝင္းက ေျပာသည္ ။

ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ရရွိရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထိ သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတတ္လမ္းေလွ်ာက္ရာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၌ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရးအတြက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရျခင္း ၃ႏွစ္ျပည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသားထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအႏွစ္သာရ႐ွိ႐ွိ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ခ်က္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ ျပည္သူလူထု ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို အာမခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တခု အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ေရးတို့ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ ကို ခုခ်ိန္ထိလိုက္ေလ်ာတာ လုပ္ေပးတာမရွိေသးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ထပ္ေတာင္းဆိုတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန အၿမဲေဆာင္းဆိုေနတာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ကိုသန္႔ညီညီဝင္းက ေျပာသည္ ။

ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ရရွိရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထိ သပိတ္ေမွာက္ ခ်ီတတ္လမ္းေလွ်ာက္ရာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၌ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply