နိုင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား ဂါရဝျပဳသြားမည္

0
158

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံခန္းမေဆာင္၌ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္အား ဂါရဝျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဂါရဝျပဳျခင္းကို ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္အား ေလးစားၾကည္ညိဳသူ အေယာက္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ က လာေရာက္ ဂါရဝျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ သမၼတႀကီးကို ပထမအႀကိမ္ ဂါရဝျပဳ ခဲ့တယ္ ။ အဲ့ဒီမွာ သူေပးခဲ့ အဆံုးအမကေနၿပီး မူဝါဒအျဖစ္နဲ႔ ပရဟိတ လမ္းေၾကာင္းကေန တိုင္းျပည္အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္ ။ အဲ့ဒီေနာက္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္ ။ လူႀကီးတစ္ေယာက္ေျပာလိုက္တဲ့ဟာကို လူငယ္ေတြက မူဝါဒ အျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို သိေစခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သမၼႀကီးကို ေလးစားတဲ့သူေတြ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီဂါရဝျပဳပြဲကို လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ ပရဟိတအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ပိုင္မင္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ဂါရဝျပဳသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ နွင့္ (၁) ႀကိမ္ အၿငိမ္းစား သမၼတအျဖစ္ နွင့္ (၂) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံခန္းမေဆာင္၌ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္အား ဂါရဝျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဂါရဝျပဳျခင္းကို ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္အား ေလးစားၾကည္ညိဳသူ အေယာက္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ က လာေရာက္ ဂါရဝျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ သမၼတႀကီးကို ပထမအႀကိမ္ ဂါရဝျပဳ ခဲ့တယ္ ။ အဲ့ဒီမွာ သူေပးခဲ့ အဆံုးအမကေနၿပီး မူဝါဒအျဖစ္နဲ႔ ပရဟိတ လမ္းေၾကာင္းကေန တိုင္းျပည္အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္ ။ အဲ့ဒီေနာက္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္ ။ လူႀကီးတစ္ေယာက္ေျပာလိုက္တဲ့ဟာကို လူငယ္ေတြက မူဝါဒ အျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို သိေစခ်င္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သမၼႀကီးကို ေလးစားတဲ့သူေတြ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီဂါရဝျပဳပြဲကို လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ ပရဟိတအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ပိုင္မင္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ဂါရဝျပဳသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ နွင့္ (၁) ႀကိမ္ အၿငိမ္းစား သမၼတအျဖစ္ နွင့္ (၂) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္

Leave a Reply