ကိုလံဘီယာ ကြန္ဂရက္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

0
172

ဘုိဂိုတာ မတ္ ၁၂

ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ကြန္ဂရက္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕ FARC မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာလက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕( FARC) သည္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ FARC သူပုန္အဖဲြ႕အတြက္ အမတ္ေနရာ ၁၀ ရာကို လ်ာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲမ်ားမ်ား ရရွိႏို္င္ေျခ မရွိေၾကာင္း လူထုအျမင္စစ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပေနသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြသည္ ေမတြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေရွ႕ေျပးစမ္းစစ္မႈလည္းျဖစ္သည္။

မဲ႐ုံမ်ားသည္ မတ္ ၁၁ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ေလးနာရီတြင္ ပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကနဦးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ဖြယ္ ရွိေနသည္။ မဲေပးပဲြေန႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုး ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ကိုလံဘီယာကြန္ဂရက္စ္ရွိ အမတ္ေနရာမ်ားစုသည္ ယခင္အတိုင္းသာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကိုဆန္႔က်င္သည့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမ်ားသည္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ ရရွိႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

သမၼတေဟာင္းျဖစ္သလို ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္လႊတ္္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အယ္လ္ဗာ႐ိုအူရီဘဲဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏုိင္ရရွိႏုိင္ေျခ ရွိေနသည္။ အူရီဘဲ၏ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

FARC သည္ ကိုလံဘီယာအစိုးရအဆက္ဆက္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ခုိုက္မႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသား မ်ားၾကား သေဘာထားကဲြလဲြေနသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စဥ္အတြင္း သူပုန္အဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆန႔္က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ႐ိုဒီရီဂုိ လန္ဒိုညိဳသည္ ၾကက္ဥမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ လန္ဒန္ညိဳသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဘုိဂိုတာ မတ္ ၁၂

ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ကြန္ဂရက္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕ FARC မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာလက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕( FARC) သည္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ FARC သူပုန္အဖဲြ႕အတြက္ အမတ္ေနရာ ၁၀ ရာကို လ်ာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ဝဲသူပုန္အဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲမ်ားမ်ား ရရွိႏို္င္ေျခ မရွိေၾကာင္း လူထုအျမင္စစ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပေနသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြသည္ ေမတြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေရွ႕ေျပးစမ္းစစ္မႈလည္းျဖစ္သည္။

မဲ႐ုံမ်ားသည္ မတ္ ၁၁ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ေလးနာရီတြင္ ပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကနဦးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ဖြယ္ ရွိေနသည္။ မဲေပးပဲြေန႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုး ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ကိုလံဘီယာကြန္ဂရက္စ္ရွိ အမတ္ေနရာမ်ားစုသည္ ယခင္အတိုင္းသာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကိုဆန္႔က်င္သည့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမ်ားသည္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ ရရွိႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

သမၼတေဟာင္းျဖစ္သလို ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္လႊတ္္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အယ္လ္ဗာ႐ိုအူရီဘဲဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏုိင္ရရွိႏုိင္ေျခ ရွိေနသည္။ အူရီဘဲ၏ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

FARC သည္ ကိုလံဘီယာအစိုးရအဆက္ဆက္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ခုိုက္မႈမ်ားအတြင္း လူ ၂၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသား မ်ားၾကား သေဘာထားကဲြလဲြေနသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စဥ္အတြင္း သူပုန္အဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆန႔္က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ႐ိုဒီရီဂုိ လန္ဒိုညိဳသည္ ၾကက္ဥမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ လန္ဒန္ညိဳသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply