ကေနာင္မင္းသားႀကီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ သံရည္က်ဳိစက္႐ံုအား ျပန္လည္ျပဳျပင္

0
190

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ သာစည္ရပ္ကြက္ရွိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ကေနာင္ မင္းသားႀကီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရည္က်ဳိစက္႐ံုအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ယခုလထဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

ထိုသို႔ျပဳျပင္ရာတြင္ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ထိန္းထိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၅၄၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခု ကေနာင္မင္းသားႀကီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သံရည္က်ိဳစက္ရံုကို ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားေတြ လာေရာက္ေလ့လာနိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ျပဳျပင္ေန တာျဖစ္တယ္” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းနိုင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ထိန္းထိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရႈာတြင္ အုတ္တံတိုင္း ခတ္ျခင္း၊ ေရပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊ မီးပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ၊ သာယာ လွပေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ အထိမ္းအမွတ္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ စိုက္ထူျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသံရည္က်ဳိစက္႐ံုအား ၁၈၅၈ ခုႏွစ္က အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာယူကာ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္၌ ကေနာင္မင္းသားႀကီး လုပ္ၾကံခံခဲ့ရကာ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆက္လက္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ သာစည္ရပ္ကြက္ရွိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ကေနာင္ မင္းသားႀကီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရည္က်ဳိစက္႐ံုအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ယခုလထဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

ထိုသို႔ျပဳျပင္ရာတြင္ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ထိန္းထိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၅၄၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခု ကေနာင္မင္းသားႀကီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သံရည္က်ိဳစက္ရံုကို ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားေတြ လာေရာက္ေလ့လာနိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ျပဳျပင္ေန တာျဖစ္တယ္” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းနိုင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ထိန္းထိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရႈာတြင္ အုတ္တံတိုင္း ခတ္ျခင္း၊ ေရပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊ မီးပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ၊ သာယာ လွပေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ အထိမ္းအမွတ္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ စိုက္ထူျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသံရည္က်ဳိစက္႐ံုအား ၁၈၅၈ ခုႏွစ္က အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာယူကာ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္၌ ကေနာင္မင္းသားႀကီး လုပ္ၾကံခံခဲ့ရကာ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆက္လက္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply