မၾကာခင္မွာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဆို

0
150

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၂။ ၂၀၁၈

မၾကာခင္ကာလတြင္ တိုင္းျပည္ကိုျပန္ၿပီးဦးေဆာင္ႏို္င္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘိုႀကီးစု ေက်းရြာ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပားၾကားရာတြင္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ မၾကာခင္မွာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ မယ့္ ကာလတစ္ခုကို ျပန္ၿပီးေတာ့ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ တစ္ဦးခ်င္း ကလည္း ရြာမွာ က်န္ေနတဲ့ သူေတြကို စည္းရံုးၿပီးေတာ့ မွန္ကန္ တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို တင္ေပးလိုက္ၾကရေအာင္။ ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ၾကရေအာင္။ ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့ အနာဂတ္ ပိုၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳတဲ့အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ ၾကရေအာင္။ အဲဒီ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွန္ကန္တဲ့ဦးေဆာင္မႈ ေပးပါ့မယ္။ ” ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးႏွင့္ NLD ပါတီအစုိးရမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အရွိအတုိင္း ခံစားလက္ခံၿပီး မည္သူ႔ကို မဲေပးမည္ဆုိသည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးနိမ့္ထားေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – USDP

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၂။ ၂၀၁၈

မၾကာခင္ကာလတြင္ တိုင္းျပည္ကိုျပန္ၿပီးဦးေဆာင္ႏို္င္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘိုႀကီးစု ေက်းရြာ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပားၾကားရာတြင္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ မၾကာခင္မွာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ မယ့္ ကာလတစ္ခုကို ျပန္ၿပီးေတာ့ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ တစ္ဦးခ်င္း ကလည္း ရြာမွာ က်န္ေနတဲ့ သူေတြကို စည္းရံုးၿပီးေတာ့ မွန္ကန္ တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို တင္ေပးလိုက္ၾကရေအာင္။ ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ၾကရေအာင္။ ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့ အနာဂတ္ ပိုၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳတဲ့အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ ၾကရေအာင္။ အဲဒီ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွန္ကန္တဲ့ဦးေဆာင္မႈ ေပးပါ့မယ္။ ” ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးႏွင့္ NLD ပါတီအစုိးရမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အရွိအတုိင္း ခံစားလက္ခံၿပီး မည္သူ႔ကို မဲေပးမည္ဆုိသည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးနိမ့္ထားေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – USDP

Leave a Reply