ပညာေရးႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အူရီဒူးျမန္မာမွ က်ပ္ ၁ဘီလွ်ံေက်ာ္ ပံ့ပိုးမည္

0
162

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအတြက္ အူရီဒူးျမန္မာမွ က်ပ္ ၁ဘီလွ်ံေက်ာ္ ပံ့ပိုးရန္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ျမန္မာပလာဇာရွိ အူရီဒူး ရံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အတြက္နဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ သိသိသာသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အပံ့ရရွိေအာင္ ရန္ပံုေငြ မတည္လွဴဒါန္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အူရီဒူးကို ကူညီလွဴဒါန္းခြင့္ရေအာင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးၾကတဲ့ ေမတၱာ ေစတနာတရား ျပည့္၀လွတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ရက္ေရာမႈ အတြက္ တကယ့္ကိုေလးစားမိပါတယ္”ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO Mr. Vikram Sinha က ေျပာသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ “မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးက မ်ားမ်ားလွဴေပးေလ”ဆိုသည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳအစီအစဥ္ကာလ ၿပီးဆံုးသည့္ အခါတြင္ က်ပ္ေငြ တစ္ဘီလွ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီလွဴဒါန္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးက မ်ားမ်ားလွဴေပးေလ”ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၃)သိန္းေက်ာ္ကို ပညာေရး အတြက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးသည္ ဆင္းကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ မည္သည့္ ဖုန္းကိုမဆို ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္ျပည့္တိုင္း အူရီဒူးမွ တစ္က်ပ္ လွဴဒါန္း ေပးသည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလး တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ၊ ကယားျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လွဴဒါန္းမႈအေနျဖင့္ မေကြး ၊ ဧရာ၀တီ ၊ မႏၱေလး ၊ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ ပဲခူးတို႔တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ကို ကနဦး လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ)

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအတြက္ အူရီဒူးျမန္မာမွ က်ပ္ ၁ဘီလွ်ံေက်ာ္ ပံ့ပိုးရန္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ျမန္မာပလာဇာရွိ အူရီဒူး ရံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အတြက္နဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ သိသိသာသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ မမွ်တမႈကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အပံ့ရရွိေအာင္ ရန္ပံုေငြ မတည္လွဴဒါန္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အူရီဒူးကို ကူညီလွဴဒါန္းခြင့္ရေအာင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးၾကတဲ့ ေမတၱာ ေစတနာတရား ျပည့္၀လွတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ရက္ေရာမႈ အတြက္ တကယ့္ကိုေလးစားမိပါတယ္”ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO Mr. Vikram Sinha က ေျပာသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ “မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးက မ်ားမ်ားလွဴေပးေလ”ဆိုသည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳအစီအစဥ္ကာလ ၿပီးဆံုးသည့္ အခါတြင္ က်ပ္ေငြ တစ္ဘီလွ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီလွဴဒါန္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“မိနစ္မ်ားမ်ားေျပာေလ အူရီဒူးက မ်ားမ်ားလွဴေပးေလ”ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၃)သိန္းေက်ာ္ကို ပညာေရး အတြက္ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးသည္ ဆင္းကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ မည္သည့္ ဖုန္းကိုမဆို ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္ျပည့္တိုင္း အူရီဒူးမွ တစ္က်ပ္ လွဴဒါန္း ေပးသည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလး တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ၊ ကယားျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လွဴဒါန္းမႈအေနျဖင့္ မေကြး ၊ ဧရာ၀တီ ၊ မႏၱေလး ၊ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ ပဲခူးတို႔တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ကို ကနဦး လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ)

Leave a Reply